Afbrændingsforbud
Slå adgang med tegn til/fra

Afbrændingsforbud

Trekantområdets Brandvæsen udsteder i morgen tidlig afbrændingsforbud i hele Trekantområdet

På baggrund af den seneste tids gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for naturbrande.

Trekantområdets Brandvæsen udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra og med den 3. juli kl. 08.00 for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændings-bekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:
•    haveaffald
•    halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
•    affald fra skovbrug,
•    siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
•    bål, herunder bålfade
•    fakler og lign.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder
•    grill*,
•    ildsteder,
•    apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater,
•    blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater
•    samt al brug af pyroteknik (Allerede udstedte tilladelser tilbagekaldes hermed)

* Brug af grill (til kul, pille & gas) samt Trangia tillades på fast ubrændbart underlag.

Brandvæsenet henstiller til, at der udvises forsigtighed i forbindelse med rygning og bortskaffelse af aske:
•    Lad aske blive i den tillukkede grill
•    Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.