Slå adgang med tegn til/fra

Analyse giver konkrete anbefalinger til jobcenter

De første konklusioner fra analysen af arbejdsmarkedsområdet blev præsenteret mandag aften. De peger på en række konkrete anbefalinger, der skal sikre bedre kommunikation og sagsbehandling.

I april nedsatte byrådet en analyseenhed, der fik til opgave at analysere arbejdsmarkedsområdet og komme med en række konkrete anbefalinger til at forbedre borgernes oplevelse af den hjælp, de modtager i Jobcenteret. De første anbefalinger blev mandag aften præsenteret for byrådet, og de peger på behovet for at skabe bedre sammenhæng og styrke kommunikationen på tværs af områder og faggrænser.

”Vi har i byrådet en vision om at skabe et jobcenter, der matcher tiden. Et moderne og fleksibelt jobcenter, der møder borgerne ud fra deres individuelle behov og bygger på deres ressourcer og drømme. Rapporterne giver os et rigtigt godt udgangspunkt for at nå det mål. De sætter fingeren på nogle områder, hvor vi skal arbejde med at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for borgerne. Jeg er rigtig glad for, at vi får en lang række konkrete anbefalinger, som vi kan arbejde videre med, så vi kan hjælpe endnu flere borgere i arbejde”, siger Peder W. Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Blandt fokuspunkterne i de to rapporter fra Analyseenheden er, at Fredericia kommunes jobcenter i højere grad skal arbejde for at borgerne oplever en virksomhedsrettet indsats fra første dag. Rapporterne peger også på, at antallet af sagsbehandlerskift minimeres, og at der fortsat skal være fokus på at skabe gode, tillidsfulde relationer mellem borgere og medarbejder. Samtidig kan større fleksibilitet, blandt andet omkring møder og nemmere tilgængelighed på telefon skabe bedre forløb. 

”Det er vigtigt for mig, at vi lytter til de erfaringer, som borgerne har fra arbejdsmarkedsområdet. Vi skal sikre, at de bliver mødt på en god og fleksibel måde, så vi I fællesskab kan hjælpe fredericianerne i uddannelse eller beskæftigelse. Vi har et godt udgangspunkt, men der er plads til forbedring. Rapporterne kommer med nogle gode konkrete råd til hvordan vi kan gøre samarbejdet bedre og give borgerne de bedste muligheder for at lykkes. Nu skal vi i gang med at omsætte den til handling”, siger Søren Larsen, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Også den skriftlige og mundtlige kommunikation med borgerne er i fokus. Analyseenheden har i deres analyse spurgt ind til både ’berøringspunkter’ som hjemmeside, skiltning, breve, telefonopkald, standeren i modtagelokalet, samtalen samt selve forløbet og den ydelse, som borgeren har modtaget. 

Analyseenhedens første undersøgelse er ”Borgerens møde med jobcentret på Sjællandsgade”, der har fokuseret på borgernes møde med beskæftigelsesindsatsen. Den anden analyse, som også er blevet offentliggjort mandag er ”Analyse af indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere”. I alt er 26 personer blevet interviewet, herunder borgere, pårørende, medarbejdere i Jobcentret og Fredericia Kommunes to borgervejledere. 

Social- og Beskæftigelsesudvalget vil på næste udvalgsmøde behandle rapporternes konklusioner og sætte gang i de første initiativer. Næste fokusområde er Virksomhedsservice, og det vil være muligt at følge arbejde på Analyseenhedens arbejde på Fredericia Kommunes hjemmeside. Rapporterne fra Analyseenheden kan læses i deres helhed her