Facaden på Jobcenteret med logo
Slå adgang med tegn til/fra

Bedre rammer og tidligere indsats skal få flere hurtigt tilbage fra sygemelding

Ny analyse af sygedagpengeområdet peger på at en tidligere indsats, flere ressourcer og styrket dialog er vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Mandag aften besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget at implementere otte nye anbefalinger fra Analyseenheden, der gennem det seneste år har gennemgået Fredericia Kommunes arbejdsmarkedsindsats. I den seneste rapport sættes der fokus på indsatsen for sygedagpengemodtagere, og Analyseenheden anbefaler, at der blandt andet skal tilføres flere ressourcer til indsatsen, at kommunikationen med borgerne forbedres, og at der skabes et tættere og tidligere samarbejde med virksomhederne. 

”For mange borgere er sygedagpengeområdet første møde med jobcenteret, og heldigvis har rigtig mange en god oplevelse. Hvis borgerne får en god start her, så har vi gode chancer for at lave et godt beskæftigelsesforløb. Derfor er det er vigtigt, at vi lytter til og lærer af de borgere, som har haft en dårlig oplevelse. Analysen peger på en række konkrete områder, hvor vi kan forbedre os. Det handler blandt andet om at give medarbejderne nogle bedre rammer for at opbygge en relation til borgerne. Derfor vil vi i udvalget se på, hvordan vi kan tilføre flere ressourcer til sygedagpengeområdet og få nedbragt antallet af sager pr. sagsbehandler”, siger Peder Wittendorff Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Forskningen på området viser gode resultater af såkaldt fysisk rettede indsatser som f.eks. virksomhedspraktik. Den viser også, at det skaber bedre resultater, når arbejdspladsen inddrages fra starten. Derfor anbefaler analyseenheden, at den tidlige indsats prioriteres, og at arbejdsgiverne bliver inddraget før.

”Langt de fleste vil gerne hurtigt tilbage til deres arbejde og i gang igen. Derfor er et vigtig med et godt og tæt samarbejde med virksomhederne, så vi kan lykkes med det mål i fællesskab. Vi vil gerne give medarbejderne bedre tid og ressourcer til at få det samarbejde i gang med det samme, og vi tror på, at det kan være med til at spare ressourcer i det lange løb”, siger Søren Larsen, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Analyseenheden peger også på de styringsmodeller, der benyttes på område, kan være med til at forhindre, at der er medarbejdere og tid nok, når der er flere sygedagpengesager end normalt. Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalget bedt forvaltningen om at kigge nærmere på, hvordan økonomien fordeles imellem de forskellige områder i Jobcenteret. Samtidig kommer der fokus på en tættere koordinering og samarbejde mellem sygedagpengeindsatsen og indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Læs analysen om sygedagpengeindsatsen og tidligere analyser på www.fredericia.dk/analyse