borgrmøde
Slå adgang med tegn til/fra

Borgermøde om Budget 2020

Kom i dialog med byrådet om kommunens budget og det fremadrettede arbejde lige efter budgetvedtagelsen

Fredericia Byråd inviterer hermed til borgermøde om Budget 2020. På mødet har borgere, virksomheder, foreninger, ledere og medarbejdere mulighed for at komme i dialog med byrådspolitikerne om kommunens budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Borgermødet bliver holdt i MesseC, Vesterringvej 101 fra kl. 19.00 - 21.00.

Forligsteksten, som behandles på et byrådsmøde lige inden borgermødet, kan ses på kommunens hjemmeside: www.fredericia.dk

Programmet for borgermødet er:

  • 19:00-19:30 Budget 2020 v/borgmester Jacob Bjerregaard
  • 19:30-20:30 Dialog med byrådet ved caféborde
  • 20:30-21:00 Opsamling

Byrådet byder på kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi glæder os til at høre jeres synspunkter!

Med venlig hilsen
Fredericia Byråd