Del dine idéer til nyt genbrugscenter

Hør om planerne for det nye genbrugscenter og den nye genbrugsplads i Nordbyen og kom med idéer til, hvordan det bliver dit center
En topmoderne genbrugsplads og genbrugscenter på Nordre Kobbelvej 13 i Fredericia er godt på vej til at blive en realitet. Det nye center skal erstatte genbrugspladsen og genbrugscentret på Industrivej.

Den 27. november kl. 17.30-19.30 i Det Grønne Rum i Danmarksgade 13 i Fredericia kan du høre om de foreløbige planer og komme med gode idéer og forslag til det nye center. Der er sandwich, vand og kaffe.
 
Tilmelding senest den 23. november på tlf.: 72106367 eller mail til affald.genbrug@fredericia.dk
 
Dit genbrugscenter
Formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Bro deltager på mødet og opfordrer alle til at komme forbi og dele deres idéer.
”Vi lægger meget vægt på, at det nye genbrugscenter også skal være brugernes center, så derfor er din mening vigtig”, siger Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget.
 
Gearet til fremtiden
Det nye center skal bl.a. leve op til fremtidens skrappere krav på miljø- og affaldsområdet fra politisk hold – både fra Fredericia Kommune, Regeringen og EU.
For at sikre optimale rammer for håndtering af kommunens affald, samles alle funktioner på et sted: Genbrugscenter, genbrugsplads, butik, værksted til upcycling og undervisningsfaciliteter.

”Jeg ser flere fordele ved at samle alt på et sted. Det giver bl.a. nogle stordriftsfordele og en bedre forståelse af måden at håndtere affald på, som er vigtig for, at vi kan blive ved med at leve op til kravene på området. Det kræver nemlig i høj grad borgernes opbakning”, afslutter Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget.
 
Fakta om genbrugspladsen/genbrugscenter på Nordre Kobbelvej
• Det nye center, som bliver blandt det første af sin slags i Danmark, har et budget på knap 80 millioner kroner
• Genbrugsplads på 10.000 kvadratmeter
• Separat plads til haveaffald på 8.000 kvadratmeter– kan benyttes døgnet rundt
• Genbrugscenter til sortering etc. på 2400 kvadratmeter
• Genbrugsbutik (Udover butikken på Prangervej)
• Administration, mandskabs- og velfærdsfaciliteter
• Værksted til socialøkonomiske aktiviteter som f.eks. reparation af cykler, møbler m.v. (Upcycling)
• Lagerområde på 10.000 kvadratmeter til baller med pap, papir, plast etc.
• Det nye center forventes at stå klar i 2020