Post-its med gode pointer til Demokrati- og Borgerudvalget
Slå adgang med tegn til/fra

Demokrati- og Borgerudvalget inviterer til åbent udvalgsmøde på Folkemødet

Der er inviteret til debat om borgerinddragelse i Allinge, når Demokrati- og Borgerudvalget i Fredericia Kommune åbner dørene til et lidt anderledes udvalgsmøde

Det bliver et udvalgsmøde som normalt, når Demokrati- og Borgerudvalget holder sit næste udvalgsmøde på lørdag den 16. juni kl. 10.30. Eller næsten – for mødelokalet er skiftet ud med scenen i KL’s telt i Allinge, udvalget er til dagens anledning suppleret med to nye medlemmer, udvalgsmødet er åbent og publikum er inviteret med til debat.

”Vi synes, at det er rigtig vigtigt at inddrage borgerne i det politiske arbejde og sikre, at de beslutninger vi træffer er kvalificerede af mange forskellige input. Derfor vil vi gerne invitere ind i maskinrummet og vise hvordan vi arbejder, og ikke mindst invitere til debat om hvordan vi kan gøre politik endnu mere inddragende og relevant” siger Christian Jørgensen, formand for Demokrati- og Borgerudvalget i Fredericia Kommune.

De to særlige gæster til udvalgsmødet er Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd og Marie Skødt, byrådsmedlem og medlem af Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune, som deltager i udvalgets drøftelser og kommer med inspiration fra deres respektive kommuner.

Det eneste punkt på det 45 minutter lange møde er ’Bæredygtige lokalsamfund og fremtidens nærdemokrati med fokus på borgerdialog og borgerinvolvering’. Særligt erfaringer og ideer til mødeformer og dialogskabende metoder kommer i fokus. Det vil også blive debatteret, hvordan man bedre understøtter landsbyernes ildsjæle og involverer endnu flere borgere i de politiske processer.

”Jeg glæder mig til at få en masse spændende ideer og indspark fra Marie og Johannes, der kommer med rigtig mange interessante erfaringer fra Haderslev og Middelfart. Og så håber jeg, at mange af tilskuerne vil tage del i debatten og give os nogle gode ideer at arbejde videre med”, siger Christian Jørgensen.

Fredericia Kommune er repræsenteret ved en lang række andre debatter på Folkemødet. Borgmester Jacob Bjerregaard deltager i en række debatter, blandt andet om samskabelse, grøn energi og forsyning. Demokrati- og Borgerudvalgets formand Christian Jørgensen deltager også i en debat om aktive og samskabende borgere, mens flere medlemmer deltager i Center for Offentlig Kompetenceudviklings debat om borgerinddragelse. Kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe deltager i en række debatter på Folkemødet om sundhed.

Det åbne udvalgsmøde i Demokrati- og Borgerudvalget foregår lørdag den 16. juni kl. 10.30 i KL’s telt ved F2 – Allinge Røgeri. Debatten kan følges direkte på livestream på www.fredericiaavisen.dk

Se hele programmet for Folkemødet og find alle arrangementer, som Fredericia Kommune deltager i på program.folkemoedet.dk