Det nye Idrætsråd er på plads

Fredericia har fået et idrætsråd

Onsdag den 30. januar 2019 konstituerede Fredericia Idrætsråd sig med Martin Schubert som formand og Charlotte Høgedal som næstformand.

Idrætsrådet tæller i alt 12 medlemmer, hvor rådet selv har mulighed for at udpege yderligere 2 medlemmer.

Forud for konstitueringen har der været afholdt fem valg i de respektive lokale idrætsmiljøer:
•    FIC/Fredericia Midtby
•    Erritsø, Sanddal, Snoghøj
•    Bredstrup-Pjedsted, Egum
•    Taulov, Skærbæk, Herslev
•    Trelde, Bøgeskov, Egeskov
Foruden de valgte ved lokalvalgene er der udpeget 7 medlemmer.

Fredericia Idrætsråd vil nu begynde arbejdet og har bl.a. planlagt et længere temamøde i marts måned og en opfølgning i maj.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med rådet, vil du indtil videre kunne kontakte sekretær for Idrætsrådet, Kristoffer Riddersholm fra Kultur & Idræt på kristoffer.riddersholm@fredericia.dk   

Sådan ser Fredericia Idrætsråd ud:
Formand Martin Schubert valgt i FIC/Midtby
Næstformand Charlotte Høgedal udpeget af de fire selvejende haller
Jacob Falkenby Nielsen valgt i Erritsø, Snoghøj, Sanddal
Alex Falkenstrøm valgt i Bredstrup, Pjedsted, Egum
Elna Schakmann Mathiasen valgt i Taulov, Skærbæk, Herslev
Andreas Thoustrup valgt i Trelde, Egeskov, Bøgeskov
Nils Skeby udpeget af Kultur- og Idrætsudvalget
Lisa Mikkelsen udpeget af Børne- og Skoleudvalget
Tony Brazil udpeget af Sundhedsudvalget
Bent Jensen udpeget af Business Fredericia
Bodil Schelde-Jensen udpeget af Fredericia Idrætscenter
Repræsentant for Fredericia Ungebyråd udpeges 18. februar 2019

Sekretær: Idrætskonsulent Kristoffer Riddersholm, Kultur & Idræt

Feedback