Slå adgang med tegn til/fra

Ekspropriation til Cykelsti langs Treldevej, Skullebjergvej og Østerbyvej

Afholdelse af åstedsforretning den 16. juni 2021

Byrådet i Fredericia Kommune bemyndigede d. 14.12.2020 By- og Planudvalget i Fredericia Kommune til at indlede ekspropriation, jf. lov om offentlige veje kap. 10, med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder for at kunne lave vejudvidelser og anlægge cykelsti fra Nordre Kobbelvej til Østerby som henholdsvis ens- og dobbeltrettet cykelsti langs kommunevejene Treldevej, Skullebjergvej og Østerbyvej.

Ekspropriationen vil have betydning for følgende ejendom:

Matr.nr. 6ca Trelde, Fredericia Jorder, der er beliggende Østerbyvej 12, 7000 Fredericia.

I den anledning bekendtgøres hermed, at der i henhold til vejlovens § 100 afholdes åstedsforretning,

 

Åstedsforretningen afholdes d. 16. juni 2021 kl 09:00 i krydset mellem Egeskov Skovvej og Treldevej, 7000 Fredericia

De berørte ejere af ejendommen er indvarslet personligt via E-boks.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelsen tjener til underretning for enhver anden, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Ekspropriationsplan med arealfortegnelse m.m. er fremlagt til eftersyn hos Borgerservice, Gothersgade 20, 7000 Fredericia fra den 19. maj 2021. Åbningstid er mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 10-17:00 og fredag kl. 10:00-14:00.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Fredericia Kommunes kontaktperson:

Projektleder Karsten Kiehn

E-mail: karsten.kiehn@fredericia.dk

Tlf.nr: 22 79 95 15

Fredericia Kommune