Slå adgang med tegn til/fra

Elever får garanti for læreplads i Fredericia

Uddannelsesudvalget udvider samarbejdet med Business Fredericia til også at gælde en lærepladsgaranti for elever i 9. og 10. klasse. Derved styrkes arbejdet med at få flere faglærte i Fredericia

Fredericia Kommune har en ambitiøs erhvervsuddannelsesstrategi med det mål, at flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. I samarbejde med Business Fredericia løfter Uddannelsesudvalget nu det arbejde yderligere ved at gøre det endnu lettere for unge at få en læreplads.

”Samarbejdet med Business Fredericia skal være med til at sikre, at Fredericia fortsat er en attraktiv uddannelsesby, hvor unge trygt kan vælge en retning med vished om, at der er en læreplads til dem. Jeg er glad for, at vores erhvervsliv bakker så flot op om vores erhvervsuddannelsesstrategi”, siger Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget.

Hun bakkes op af næstformand Inger Nielsen, som mener, at lærepladser af afgørende. 

”Fredericia skal være en af Danmarks stærkeste erhvervsuddannelsesbyer. Vi har en lang tradition for erhvervsuddannelser, som byrådet har en ambition om at styrke, så flere af Fredericias unge får en faglært uddannelse, og virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger” ,  siger Inger Nielsen, næstformand for Uddannelsesudvalget.

Det vil være elever i 9. og 10. klasse, som er motiverede for og har evnerne til at påbegynde en erhvervsuddannelse, enten i mesterlære eller på traditionel vis direkte efter 9. eller 10. klasse, der vil kunne gøre brug af garantien. Garantien omfatter de lærepladsmuligheder, som er hos virksomheder, der er godkendte som lærepladssteder i Fredericia Kommune. For at blive omfattet af garantien skal eleverne leve op til de forventninger, som virksomhederne har og til de optagelses- og gennemførelseskrav, der er på erhvervsuddannelserne.

”Vi har et fælles ansvar for at skabe optimale rammer, så unge i højere grad får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Det gør vi ved blandt andet at stille lærepladser til rådighed og ved at lade de unge vide, at vi har brug for dem. For det har vi i den grad” , siger Michael Kristensen fra Fredericia Håndværkerforening.

Uddannelsesvejledere fra UU Fredericia vil formidle kontakten på de motiverede elever til Business Fredericia, som efterfølgende finder relevante virksomheder, der vil realisere lærepladsgarantien. En naturlig vej ind i garantien vil være elever, der efter deres erhvervspraktik i grundskolen og 10. klasse, udtrykker en øget interesse for at starte på en erhvervsuddannelse.

Læs erhvervsuddannelsesstrategien her