Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 10, Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort, til Kommuneplan 2017-2029

Klagefristen er 3. december 2019

Byrådet i Fredericia Kommune har den 7. oktober 2019 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg, 10 Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort, til Kommuneplan 2017-2029.

Afgørelsen om den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 5. november 2019.

Afgørelsen kan påklages inden 4 uger.

Klagevejledning findes i afgørelsen, der i form af et udsendelsesbrev, er vedhæftet kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget med udsendelsesbrev (afgørelse og klagevejledning) kan findes under "Læs også" her på siden, på www.plandata.dk eller på Rådhuset i Borgerservice samt på Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27, 7000 Fredericia.

Spørgsmål kan stilles til planlægger Ole B. Rasmussen, Plan & Arkitektur, tlf. 72 10 76 05.

Planen kan ses her, på plandata.dk.