Slå adgang med tegn til/fra

Et enigt byråd konstituerer to direktører

Fredericia Byråd tilretter direktionen i Fredericia Kommune med en konstituering på både kommunaldirektør- og børn- og ungedirektørposten

Økonomiudvalget valgte på baggrund af advokatundersøgelsen og de interne afdækninger, der blev offentliggjort den 12. marts, at starte en bortvisningssag op mod Annemarie Zacho-Broe, der har været fritaget fra tjeneste siden 5. januar 2021. Det er på den baggrund, at byrådet mandag aften valgte at bortvise kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

På samme møde besluttede byrådet at konstituere Camilla Nowak Kirkedal i stillingen som kommunaldirektør. Camilla Nowak Kirkedal er koncerndirektør for Børn, Unge & Kultur, men hun har siden den 5. januar 2021 været fungerende kommunaldirektør.

“Camilla Nowak er trådt til og har ledet Fredericia Kommune igennem en helt særligt tid. Der er brug for fortsat stort overblik og mest mulig ro, og derfor glæder det mig, at Camilla har sagt ja til at blive konstitueret kommunaldirektør. Hun er enormt vellidt og respekteret i hele organisationen, og hun har et samlet byråds tillid”, siger borgmester Steen Wrist.

Stillingen som kommunaldirektør vil blive slået op i løbet af foråret.

“Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med byrådet. Jeg tror på, at vi i fællesskab mellem byråd og direktion kan forene kræfterne og lede Fredericia Kommune igennem den nuværende situation. Jeg har i de sidste tre måneder mødt en stor velvilje og opbakning fra byrådet, koncernledelsen og ikke mindst fra min direktørkollega Yelva Jensen. Vi vil gøre alt det bedste for Fredericia”, siger konstituerede kommunaldirektør Camilla Nowak.

Konstitueringen på kommunaldirektørposten efterlader en stor opgave med ledelsen af børn-, unge- og kulturområdet, og derfor har byrådet allieret sig med erfarne kræfter. Vibeke Kinch konstitueres midlertidigt som koncerndirektør for Børn, Unge & Kultur.

Vibeke Kinch har tidligere været direktør for Børn og Kultur i Fredericia Kommune. En stilling hun forlod i september 2014 for at blive kommunaldirektør på Fanø. Denne stilling fratrådte hun den 1. oktober sidste år.

”Vi har været så heldige, at Vibeke Kinch har sagt ja til at hjælpe os. Vibeke er faglig dygtig og har et solidt kendskab til fagområderne under direktørområdet. Det gør også, at Vibeke Kinch kan træde ind i driften hurtigt og tage over, så Camilla kan fokusere på at være konstitueret kommunaldirektør”, fortæller Steen Wrist.

Vibeke Kinch har første dag i Fredericia Kommune lige efter påske – tirsdag den 6. april 2021.