Slå adgang med tegn til/fra

Erklæring fra Fredericia Byråd om første hjælpepakke i en krisetid

Fredericia Byråd ser med stor alvor på den kritiske situation, som dele af Fredericias erhvervsliv er blevet bragt ud i som følge af COVID-19.

Nedenfor følger den første række af tiltag, der skal hjælpe vores lokale erhvervsliv i en hidtil uset svær situation. Over de kommende dage og uger vil der komme yderligere tiltag. Byens erhvervsdrivende og borgere opfordres til at kontakte Business Fredericia eller Byrådets politikere med forslag og ideer til, hvordan vi i fællesskab kommer igennem den kommende svære tid.

 • Vi investerer straks i en lokal internetplatform, hvor fredericianere kan handle varer og få leveret fra Fredericia shoppings medlemmer. Platformen finansieres fra det kommende Byforum.
 • Vi opfordrer alle fredericianere til at handle lokalt. Støt op med selv små indkøb og støt de lokale butikker. Der er brug for hver en krone, der kan støtte vores lokale butikker.
 • Vi opfordrer alle fredericianere til at støtte cafeer og restaurationer ved at købe take away.
 • Vi beder hele vores organisation om at fremrykke fremtidige indkøb og gøre dem lokale i det omfang, det på nogen måde er muligt.
 • Vi beder alle kommunalt ejede selskaber om at fremrykke de investeringer, der er mulige.
 • Vi går i gang med at fremrykke de kommunale anlægsinvesteringer, der allerede er vedtaget og planlagt i 2020 og 2021.
 • Vi har etableret dialog med boligorganisationerne i Fredericia med appel om fremrykning af deres investeringer i nybyggeri og renovering.
 • Vi går i dialog med myndighederne om midlertidig mulighed for dispensation for udbudsregler, så vi undgår unødig ventetid på anlægsprojekter.
 • Byggesagsbehandlingen i Fredericia Kommune fortsætter uændret. Byggesager prioriteres og vejledning gennemføres fleksibelt på enten telefon eller Skype.
 • Fredericia Kommune tilbyder nødpasning til børn af forældre, der udfører samfundskritiske funktioner som led i håndteringen af Covid-19. Dette gælder ansatte både i offentlige og private funktioner, som er udpeget som samfundskritiske.
 • Der sættes teknisk servicepersonale på vagt til at sikre god tilgængelighed på offentlige institutioner og byggepladser, så levering og renovering kan fortsætte uændret. Der ydes vejledning i forholdsregler for personer, der skal færdes i offentlige bygninger i den kommende tid, så smitterisiko mindskes.
 • Fredericia Kommune har etableret en affaldsordning for private erhvervsdrivende, så produktion kan fortsætte uhindret.

For yderligere information kontakt:
Borgmester Jacob Bjerregaard – telefon 7210 7010
Venstre, Peder Tind – telefon 2213 7029
Dansk Folkeparti, Susanne Eilersen – telefon 2330 2490
Enhedslisten, Cecilie Schultz – telefon 6133 1632
Løsgænger, Karsten Byrgesen – telefon 5069 3436
Socialdemokratiet, Steen Wrist Ørtz – telefon 2916 4261