Slå adgang med tegn til/fra

Familieområdet bliver styrket

Byrådet har besluttet at prioritere børne- og familieområdet. Medarbejderne skal have bedre tid til at behandle deres sager

I budgetforliget for 2021 besluttede forligspartierne at styrke familieområdet. Medarbejderne skal have bedre tid til at lave deres arbejde, og derfor satte partierne 1,0 mio. kr. ekstra af til området fra 2021 og frem.

”Ved at tilføre familieområdet 1 mio. kr. om året fremover får vi styrket familieområdet som helhed, og vi får bragt antallet af sager pr. sagsbehandler ned. Det skulle meget gerne give børnefamilierne en oplevelse af i højere grad at blive set og hørt”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

De afsatte penge skal blandt andet bruges til at ansætte en ekstra rådgiver på familieområdet og handicapområdet. Ligeledes ændres præmisserne for rådighedsvagten, så vagterne bliver lønnet i stedet for at skulle afspadseres.

”Ved at prioritere familieområdet giver vi medarbejderne bedre arbejdsforhold samtidigt med, at vi får bragt sagerne ned pr. medarbejder. Bringer vi antallet af sager ned pr. sagsbehandler tager vi hånd om medarbejdernes arbejdsmiljø samtidigt med, at vi giver borgerne en bedre oplevelse af forløbene”, siger Cecilie Roed Schultz, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.