Slå adgang med tegn til/fra

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Høringsfristen udløber 31. marts 2021

Fredericia Byråd har den 1. marts 2021 vedtaget at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune, i høring i 4 uger, frem til og med den 31. marts 2021.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af nye regler og ordninger på affaldsområdet. Se mere om de nye affaldsordninger på Affald & Genbrugs hjemmeside

I høringsperioden kan enhver indsende kommentarer til forslaget til: Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, eller på mail: affald.genbrug@fredericia.dk.

Bilag