Slå adgang med tegn til/fra

Forum for de gode idéer

Et skolepolitisk forum skal være med til at præge udviklingen af fremtidens skole i Fredericia Kommune

Skoleområdet er inde i en rivende udvikling, og et godt skolemiljø og en god grundskoleuddannelse står højt på forældres prioriteringsliste. For at fastholde den positive udvikling, har Fredericia Kommune oprettet et forum for gode idéer. 

”Folkeskolen er noget af det dyrebareste, vi har. Vi har igen i år investeret i skolen, men det er også vigtigt for mig at skabe et rum, hvor vi i fællesskab kan videndele og udvikle skolen til gavn for eleverne, medarbejderne og fremtiden”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Så for at få tilført inspiration og ideer til den fortsatte udvikling og branding af skoleområdet, har Børne- og Skoleudvalget inviteret udvalgte borgere, ansatte og politikere i Fredericia Kommune til at deltage i det skolepolitiske forum - foreløbig fra efteråret 2016 til udgangen af 2017.

”I skolepolitisk forum vil vi sætte en fordomsfri debat i højsædet, fordi vi tror på, at forskellighed vil betyde engagement, dynamik og kan medføre innovation og masser af gode ideer”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Ungeudvalget.

Det skolepolitiske forum skal være en aktiv medspiller i forhold til kommunens politiske målsætning om at tiltrække og fastholde nye borgere, virksomheder og arbejdspladser.
Møderne i forummet skal først og fremmest handle om temaer og emner, som kan være af stor betydning for udviklingen af fremtidens skole i Fredericia. 

”Forhåbentligt vil møderne ende ud i gode ideer og anbefalinger, som kan få betydning i forhold til den fremtidige skoleudvikling”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Ungeudvalget

Fakta: 

  • Skolepolitisk forum mødes tre - fire gange årligt.
  • Formanden for Børne- og Skoleudvalget er mødeleder og har den endelige beslutning vedrørende mødets temaer. Alle medlemmer kan indsende forslag til udvalgsformanden vedrørende temaer til overvejelse.
  • Der er fuld åbenhed omkring møderne og deres indhold.