Byrådsmøde - arkivbillede
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Byråd vedtager ny organisationsstruktur

Fredericia Byråd godkendte på et ekstraordinært byrådsmøde mandag en ny koncernmodel for Fredericia Kommune.

Mandag aften vedtog et enigt byråd indstillingen om at indføre en ny koncernmodel i Fredericia, som organiserer den kommunale administration i fire koncernområder og fire stabe. Den nye model sikrer samtidig en mere effektiv organisering, der samlet sparer 8 mio. kr. på administration og ledelse om året.

”Jeg er meget tilfreds med den nye koncernmodel, der skaber en mere effektiv ledelse og flere penge til velfærd og udvikling. Samtidig kommer byrådet og udvalgene tættere på driften, og vi skaber bedre forudsætninger for et tæt samarbejde mellem politikere, ansatte og borgerne”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Den nye organisationsstruktur er udarbejdet efter en grundig proces med en række interviews med politikere, ledelse og medarbejdere.

”Jeg er glad for, at byrådet har bakket op om den nye koncernmodel. Med den nye organisering får vi et bedre match mellem de politiske udvalg og den administrative organisering. Vi indfører en samlet koncernledelse, med et fælles ledelsesansvar og fokus på at skabe sammenhæng og resultater for borgerne”, siger Annemarie Schou Zacho-Broe, kommunaldirektør i Fredericia Kommune.

Forslaget til organisationsændring blev sendt i høring i sidste uge, og der er kommet en række høringssvar.

”Jeg glad for den store interesse og de mange konstruktive input fra medarbejderne. Jeg noterer mig kritikken af den korte høringsperiode, og ser frem til sammen med ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøorganisationen at få tilrettelagt en god proces for de næste skridt samt for implementeringen”, siger Annemarie Schou Zacho-Broe.

Også Seniorrådet var inviteret til at sende et høringssvar, og det har givet anledning til en ændring i organiseringen, der i det oprindelige forslag lagde op til at placere de brugerstyrede aktivitetscentre på Tavlhøj, Øster Elkjær og Seniorhuset I.P. Schmidt i Kultur- og Idræt.

”Byrådet har lyttet til bekymringerne fra Seniorrådet om det faglige sammenspil med faggrupper som forebyggere, demenskonsulenter og fysioterapeuter og har besluttet at fastholde aktivitetscentrene i koncernområdet Senior og Handicap”, siger Annemarie Schou Zacho-Broe.

Den nye organisation træder i kraft 1. januar 2019, og nu igangsættes arbejdet med at implementere den nye struktur.