Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia er godt rustet mod voldsomt vejr

Fredericia er netop blevet genudpeget som risikoområde for stormflod. Kommunen er godt i gang med at ruste de udsatte områder mod voldsomt vejr og vurderer at være parat til at modstå klimaudfordringerne fra havet.

Mere regn og højere vandstand. Sådan er fremtidsudsigterne for vores klima, også lokalt i Fredericia. Det kunne flere af kommunens borgere sande allerede i begyndelsen af det nye år, hvor DMI to gange med kun en uges mellemrum varslede forhøjet vandstand i Lillebælt.

Det er særligt det centrale Fredericia, Skærbæk og kysten ved Vejle Fjord, der vil være udsat, når vejret får vandet til at stige. Civilingeniør Susan Rosendal Bennetzen fra Natur & Miljø i Fredericia Kommune vurderer dog, at kommunen er rigtig godt med i forhold til at sikre udsatte områder i byen mod det voldsomme vejr:

- Vi har over årene løbende haft øje på, hvordan vi bedst beskytter udsatte områder mod oversvømmelser. Vi har lavet en klimamur i Kanalbyen, som beskytter midtbyen, der er ved at blive anlagt en vold ved renseanlægget på Røde Banke, og der er lavet en dæmning, som kan tilbageholde vandet fra Erritsø Bæk, når vandet fra Lillebælt presser sig på, siger Susan Rosendal Bennetzen.

I Bøgeskov, som også er et af de områder, der er i risikozonen, når vejret raser, overvejer grundejerforeningen, om man i fællesskab skal investere i et nyt dige for at sikre sommerhusene.

Derudover har Fredericia Kommune tidligere haft møder med erhvervet på havnen og Skærbækværket og forklaret, hvordan beredskabet kan hjælpe under en stormflod, og hvad virksomhederne selv kan gøre for at sikre bygninger og værdier mod vand.

Fredericia Kommune forventer i 2020 at opdatere den gældende risikostyringsplan for stormflod som følge af genudpegningen som risikoområde.

Fakta om stormflod
Stormflod er en såkaldt 20-årshændelse, der, som navnet antyder, statistisk set finder sted én gang hvert tyvende år. I Fredericia er der tale om stormflod, hvis vandstanden når en højde på 1,36 m over normalen. Stiger vandet derimod til 1,46 m over normal vandstand, er der tale om en 50-årshændelse, og til 1,53 m over det normale, er det en 100-årshændelse.

Fredericia oplevede sidst en stormflod tilbage i 2006, hvor vandet i Lillebælt nåede op på 1,58 m over normalt niveau. 

Sådan kan du selv forebygge skader ved stormflod

  • Sikr kloakken på din grund med en højvandslukke. Den forhindrer spildevandet i at løbe baglæns og op igennem dine kloakrør. Sikr desuden, at rørene under huset er tætte
  • Sikr dig, at kældervinduer, kælderdøre og yderdøre lukker tæt. Er de utætte, kan du tætne dem med sandsække eller andet, der holder vandet ude
  • Opbevarer du værdigenstande i kælderen, så put dem i vandtætte beholdere og placer dem højt, så de ikke står udsat, hvis vandet siver ind
  • Når først vandet er på vej: Hold øje med DMI’s varsler og sikr dit hjem med sandsække, som Vej & Parks driftsafdeling i Fredericia Kommune og Trekant Brand stiller til rådighed.