Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia får en whistleblowerordning

På Økonomiudvalgets seneste møde blev det besluttet at oprette en whistleblowerordning. Første del af ordningen er klar til efteråret

I budget 2020 blev det besluttet, at der i løbet af 2021 skulle oprettes en whistleblowerordning. Fra december 2021 bliver det nemlig et krav i Danmark og EU, at alle offentlige institutioner etablerer en whistleblowerordning, hvor man bl.a. kan indberette om overtrædelser af tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og beskikkelse.

”På vores møde i mandag blev vi enige om rammerne for en whistleblowerordning, og besluttede samtidigt at indgå en aftale med Horten i forhold til at oprette ordningen her i Fredericia. Ordningen skal ses som et supplement til vores MED-system, som man normalt går til. Derfor vil den endelige ramme for whistleblowerordningen blive drøftet med HMU for at sikre en tæt kobling til TR- og Arbejdsmiljørepræsentant-systemet og en god implementering i hele organisationen” siger borgmester Steen Wrist.

Det er blevet besluttet at oprette whistleblowerordningen i to faser. Første fase implementeres efter sommerferien med et internt fokus. Det vil sige, at alle ansatte kan bruge ordningen og indberette anonymt via Fredericia Kommunes intranet.

”De interne afdækninger har vist, at der er behov for en whistleblowerordning, hvor man kan indberette uregelmæssigheder anonymt. Muligheden for at indberette anonymt øger nemlig sandsynligheden for, at der kommer indberetninger, men det har også den ulempe, at det kan umuliggøre eller besværliggøre visse undersøgelser. Derfor er det vigtig med en grundig information om, hvilken viden der er brug for, når man indberetter. Lige så vigtigt er det, at der bliver vejledt i, hvilke andre indberetningskanaler, der kunne være relevante at bruge”, siger Susanne Eilersen, medlem af Økonomiudvalget. .

Anden fase har fokus rettet uden for organisationen
I løbet af efteråret og senest inden implementeringsdeadline den 17. december 2021, vil ordningen blive udvidet til, at eksterne aktører herunder leverandører, tidligere medarbejdere og tiltrædende medarbejdere også kan indberette via ordningen.

”Det er vigtigt, at whistleblowerordningen også omfatter eksterne leverandører og tidligere ansatte, da det vil øge vores muligheden for at få indberetninger og relevant viden om organisationen udefra. For mig er det vigtigt, at de også får en kanal, hvor de anonymt kan komme med deres indberetninger. Især fordi det, som vi har været igennem siden december, har vist et behov for en whistleblowerordning – både internt og eksternt”, siger Pernelle Jensen, medlem af Økonomiudvalget.

Cecilie Roed Schultz, medlem af Økonomiudvalget glæder sig også over, at whistleblowerordningen nu er en realitet.

”Allerede for 2½ år siden stillede Enhedslisten et forslag i byrådet om at oprette en whistleblowerordning, så jeg er rigtig glad for, at det nu endelig bliver en realitet. Det er noget vi har kæmpet for længe, så vi er glade for, at medarbejdere og eksterne leverandører nu får en kanal, hvor de kan komme med deres indberetninger anonymt”, siger Cecilie Roed Schultz, medlem af Økonomiudvalget.