Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia i front med ny og ambitiøs klimaplan  

Fredericia Kommune sætter internationale standarder for den grønne omstilling med ny klimaplan, der netop har fået grønt lys 

Det er ikke kun store, internationalt kendte byer som Los Angeles og London, der kan levere klimaplaner på et niveau, der matcher Paris-aftalen. 

Også Fredericia Kommune har nu sat det sidste punktum i en ambitiøs klimaplan: Klimaplan 2020, som er blevet udarbejdet efter samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det globale bynetværk C40. 

Kort før jul fik klimaplanen grønt lys i Fredericia Byråd og af C40. 

53 skridt mod CO2 neutralitet 
Klimaplanen indeholder 53 klimaindsatser, som skal gøre Fredericia Kommune i stand til at skrue ned for CO2 med 70% i 2030 og bane vejen for nul udledning i 2050 for Fredericia Kommune som geografisk område. Klimaplanen er opdelt i otte indsatsområder:  

•    El- og varmeforsyning
•    Persontransport
•    Virksomheder 
•    Kommunen som bæredygtig koncern 
•    Affald og genbrug
•    Planlægning af bæredygtige byer 
•    Læring, handlekraft og fællesskaber 
•    Øvrige indsatser

Indsatserne er i sær koncentreret om el- og varmeforsyning, persontransport og kommunens virksomheder. Det er områder, hvor indsatserne kommer til at have den største effekt på kommunens samlede CO2-udledning. 

Fælles om den grønne omstilling 
I december 2019 vedtog Fredericia Byråd en bæredygtighedsstrategi: Fredericia for Verdensmålene. Strategien sætter retningen for udviklingen i kommunen frem mod 2030. En retning, hvor alle lokalt skal bidrage til at løse nogle af de helt store globale udfordringer. 

At Fredericia Kommune nu også har fået en konkret plan for den grønne omstilling, som tager afsæt i strategien glæder formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Bro. Han kalder planen for den hidtil mest ambitiøse plan, der er vedtaget i kommunen på klima- og energiområdet. 

”Vi har en strategi for, hvordan vi vil præge udviklingen i kommunen frem mod 2030, og nu har vi en meget ambitiøs plan for, hvordan vi vil omsætte strategiens visioner inden for klima og energi til konkrete handlinger og mål, ” siger Christian Bro og fortsætter: 

”Med planen sætter vi flere grønne indsatser i søen, som skal gøre det muligt for borgerne at tage endnu flere grønne valg, og som skal være med til at styrke den grønne vækst i vores virksomheder. Kommunen kan dog ikke løfte opgaven alene. Alle skal bidrage for, at vi kan nå vores mål om at blive CO2 neutrale i 2050 og sikre bedre klima og miljø”. 

Borgere, virksomheder og foreninger har blandt andet været involveret i udarbejdelsen af Fredericia for Verdensmålene, hvor der blev afholdt workshops, netværksmøder og borgerdialogmøder. Mange idéer og forslag fra den proces er blevet brugt i klimaplanen. 

Fredericia Kommune en del af ambitiøst klimanetværk 
Fredericia Kommune deltager i Realdanias klimaprojekt DK2020, hvor 20 kommuner er udvalgt til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Fælles for alle byerne er, at de vil gå forrest i klimakampen.  

Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard for klimaplanlægning er blevet brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Gennem hele processen kan kommunerne få rådgivning og sparring hos den grønne tænketank CONCITO, som er videnpartner på DK2020-forløbene. Seniorkonsulent ved CONCITO Inge Nilsson har rådgivet Fredericia Kommune.

”Stort tillykke til Fredericia Kommune, som har fået en ambitiøs klimaplan, der sætter retning for de kommende mange års klimaindsats. Planen udmærker sig særligt ved det samarbejde, der har været med kommunens virksomheder i udarbejdelsen, hvilket giver et stærkt udgangspunkt for den fælles implementering af de ambitiøse klimamål”, siger Inge Nilsson, seniorkonsulent i CONCITO.

Grønne løsninger fra Fredericia  
Med planen starter Fredericia Kommune ikke helt fra bunden. Kommunen har i flere år arbejdet med klimavenlige indsatser; blandt andet kører flere af kommunens busser i dag på gas. 9 ud af 10 ejendomme varmes op med grøn fjernvarme, og så er flere af de store virksomheder i kommunen godt i gang med at udvikle ny teknologi og grønne løsninger for at mindske deres klimaaftryk. Mange af kommunens virksomheder gør det så godt, at man hos Business Fredericia ser et stort potentiale i at sætte Fredericia på landkortet og positionere sig på energi- og klimaområdet. 

”Fredericia har en ambition om at blive en energi-metropol, som skal bidrage til, at Danmark bliver grønnere. Mange af vores virksomheder er allerede nu godt i gang med at udvikle ny teknologi, som ikke bare kan bruges i den grønne omstilling i Fredericia men også i Danmark og verden over” , siger Kristian Bendix Drejer, der er direktør i Business Fredericia. 

Business Fredericia har i samarbejde med House of Energy, som er Danmarks grønne energiklynge, der på landsplan samler branchens største aktører, virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og investorer dannet et klimaforum, som blandt andet skal være med til at skabe synergier virksomhederne imellem. 

Klimaplanen er udarbejdet af en projektgruppe i Fredericia Kommune med input fra både fagafdelinger, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere i Trekantområdet og i Region Syddanmark, de andre DK2020-kommuner og politikerne i byrådet.

Klimaplan 2020 kan læses på Fredericia Kommunes hjemmeside