Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Kommune satser på grønne fællesskaber

I Fredericia blomstrer den bæredygtige og grønne dagsorden. Det får Fredericia Kommune til at satse endnu mere på grønne fællesskaber og projekter i byen og lokalområderne.

Fredericia har en lang tradition for at arbejde med grøn omstilling. For 20 år siden vedtog byrådet den første Agenda 21-politik, og siden da har det taget fart - for der er blevet kortere fra tanke til handling hos fredericianerne, når det kommer til bæredygtige og grønne projekter. Det får Fredericia Kommune til at satse endnu mere på samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune. Formålet er at understøtte borgernes egne projekter og inspirere til en grønnere og mere bæredygtig hverdag.

”Det er dejligt at mærke, hvor engagerede fredericianerne er i den grønne omstilling. Det skal vi gribe og vi skal satse på grønne fællesskaber, som også har ophæng i kommunens strategi for bæredygtig udvikling fra 2019; Fredericia for Verdensmålene. Lokalområderne er meget vigtige for de mål, vi har. Det handler nemlig ikke kun om, hvad vi som kommune eller enkelt individ kan gøre. Det handler også om at gå sammen i foreninger og fællesskaber for at engagere sig i den grønne omstilling” fortæller Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Byrådet i Fredericia Kommune har vedtaget et mål om, at man vil reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 og være CO2-neutrale i 2050 i hele kommunen. Men i bund og grund er den udledning af klimagasser, som kommunen kan kontrollere meget lille. Det hele står og falder med, at kommunens borgere og virksomheder vil sætte klimaet på dagsordenen.

Med budget 2022 afsætter byrådet en årlig pulje på 1,5 mio. til grønne fællesskaber til udvikling i lokalområderne. Puljerne kan søges af lokale foreninger til at igangsætte konkrete projekter.


Skærbæk er godt i gang

Skærbæk er et af de lokalområder, hvor de grønne fællesskaber spirer frem. Her har borgerne kastet sig over emner som biodiversitet og vilde haver, affald og deleøkonomi og et fælles samlingssted for byens unge. Desuden vil man arbejde på, at byens klimabelastning bliver så lav som muligt.

”I Skærbæk har vi et rigtig godt samarbejde med Fredericia Kommune, og vi har allerede startet flere borgerdrevne grønne fællesskaber op. En ting er at være med til at reducere CO2. Noget andet er det fællesskab, man er med til at skabe. Vi har lavet fire grupper, som arbejder med forskellige områder. Det er sådan noget som vilde haver, biodiversitet samt fællesskaber om bedre affaldssortering, genanvendelse og deleøkonomi, men alle må byde ind med gode idéer. Vi håber det kan inspirere andre i Fredericia til, at det egentlig bare handler om at gå i gang. Det behøver ikke være svært” fortæller Jonna Heebøll fra Skærbæk.

De grønne fællesskaber har ophæng i mange implementerede strategier i Fredericia Kommune - ”Fredericia for Verdensmålene”, ”Klimaplan2020” og ”Nye Spor – Strategi for Fredericia Bibliotek 2019-2022”.

”Jeg glæder mig over, at vi ved at udbrede det aktive borgerskab i de grønne dagsordener, kan bringe byens biblioteker mere i spil. Vi er allerede godt i gang med arbejdet og har blandt andet et pilotprojekt på Taulov Bibliotek, som skal være langt mere åbent end tidligere. På den måde kan borgerne bruge lokalerne til egne grønne projekter, som vi fra bibliotekets side kan være understøttende og blive en aktiv medspiller på – sammen kan vi gøre en forskel” fortæller bibliotekschef i Fredericia Kommune, Jytte Bræmer.


Når en dør lukkes, åbnes en anden

Satsningen på de grønne fællesskaber betyder også, at Fredericias fælles formidlingssted for bæredygtighed ”Det Grønne Rum” takker af for denne gang. Rummet har siden 2016 været det centrale samlingspunkt for dialog og formidling af den brede bæredygtighed med afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Et sted hvor alle; borgere, foreninger, virksomheder, skoler og dagtilbud, politikere og fagfolk har kunnet møde hinanden og skabe dialog om bæredygtig udvikling. Her har man kunnet opleve spændende udstillinger og events og borgermøder om bæredygtig udvikling. Ligesom børn har fået undervisning i mange emner indenfor bæredygtighed og Børnenes Verdensmål, og man har kunnet følge med i og give input til byudviklingsprojekter og været med til at skabe et mere bæredygtigt Fredericia.

”Selvom stedet lukkes ned, lever visioner og erfaringer fra Det Grønne Rum videre, når vi tager ud og understøtter de grønne fællesskaber, der hvor de udvikler deres projekter. Arrangementerne spredes ud i lokalområderne gennem grønne fællesskaber for eksempel på bibliotekerne og andre lokale samlingssteder” siger Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Fredericia Kommune er i dialog med de aktører, som har haft tilknytning til rummet, om andre faciliteter, så de kan fortsætte deres aktiviteter.

Hvis du gerne vil starte eller deltage i et grønt fællesskab så kontakt projektleder, Lisbet Daell Kristensen på lisbet.kristensen@fredericia.dk eller tlf. 20817646.