Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia sætter pris på virksomheder, der gør en forskel

Virksomheder som tager et særligt socialt ansvar i Fredericia Kommune kan nu indstilles til en CSR pris  

Mange virksomheder bidrager til at sikre alle borgere i Fredericia Kommune en plads på arbejdsmarkedet. Det skal fremover påskønnes med en særlig pris, som ’Rådet for beskæftigelse, uddannelse og udvikling’ står bag. Rådet består af repræsentanter fra både virksomheder, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, Business Fredericia og politikere i Fredericia Kommune.

”Der er mange virksomheder, som gør en forskel for vores borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og dem vil vi gerne have flere af. Prisen er endnu et initiativ, som skal styrke beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune ved at motivere og inspirere virksomheder til at tage et socialt ansvar og bidrage til det rummelige arbejdsmarked. Vi har nemlig brug for alle gode kræfter” , siger Steen Wrist, borgmester i Fredericia Kommune.

Formålet med CSR-prisen er at anerkende og understøtte virksomheder, der kobler forretning med socialt ansvar. Det kan blandt andet være gennem inklusion af kommunens borgere i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab eller på en anden måde gøre en forskel for kommunens borgere.

Fælles indsats og ambition

Samarbejdsaftalen mellem Fagbevægelsen Fredericia og Fredericia Uddannelsesråd, Fredericia Kommune og Business Fredericia, ”Sammen om Uddannelse og Arbejdspladser i Fredericia Kommune”, som har eksisteret siden 2017 har fået nyt navn ”CSR7000”. Med navnet følger også et nyt logo, som virksomheder, der deltager aktivt i at få nedbragt ledigheden i kommunen, opkvalificere og uddanne ledige kan bryste sig med.

”Virksomhederne er uundværlige medspillere i beskæftigelsesindsatsen, og det ønsker vi at anerkende. De gør en stor forskel for både samfundet og den enkelte, og det vil vi gerne gøre dem og andre opmærksomme på ved at være med til at synliggøre deres særlige indsats”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Hos Business Fredericia oplever de en stigende interesse fra deres medlemmer om at gøre en forskel for mennesker. Det gælder både i forhold til at hjælpe udsatte og opkvalificering af medarbejdere eller uddannelse af unge.

”Vi ser eksempelvis, at håndværkerforeningens medlemmer nu garanterer lærepladser, så flere unge har mulighed for at få sig en erhvervsuddannelse”, siger erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer og fortsætter: ”Vores konsulent på området har udviklet et rigtigt godt samarbejde med Jobcenter Fredericia og de lokale uddannelsesinstitutioner, og jeg er overbevist om, at sådan et bredt funderet samarbejde medvirker til at skabe nye muligheder for vores borgere”.

Uddannelsesrådet, der repræsenterer de lokale uddannelsesinstitutioner i samarbejdsaftalen bakker op:

”Uddannelsesinstitutionerne i Fredericia arbejder løbende med at sikre en opkvalificering af de borgere, der står på kanten af arbejdsmarkedet. For os er det derfor vigtigt, at der hele tiden er virksomheder, der er klar til at give disse borgere mulighed for at bidrage med deres nyerhvervede kompetencer. Det er givende både for den enkelte, men også for virksomheden”, siger rektor på Fredericia Gymnasium Poul Erik Madsen, der er formand for Fredericia Uddannelsesråd.

En vigtig partner i samarbejdsaftalen er fagbevægelsen, der blandt andet er repræsenteret af Metal Lillebælt.

”Det er vigtig at anerkende virksomheder, som gør en forskel for deres medarbejdere med en god trivsel og arbejdsmiljø og samtidig bidrager til at flere unge mennesker tager en erhvervsuddannelse” , siger Martin Sørensen, der er afdelingsformand i Metal Lillebælt.  

En bredt forankret komité

En komité udvælger og overrækker prisen. Komitéen består af repræsentanter fra Jobcenter Fredericia, fagbevægelsen, Fredericia Byråd og Business Fredericia. Modtageren af årets CSR Pris modtager et diplom samt et kunstværk lavet af en lokal kunstner.

Mere information om, hvordan du indstiller en virksomhed til prisen, deadlines og uddeling følger.

Læs mere om prisen og kriterier på Business Fredericias hjemmeside: https://businessfredericia.dk/fredericia-faar-sin-egen-csr-pris/

Fakta

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility. På dansk betegnes CSR som en virksomheds sociale ansvar, og begrebet dækker over alt fra miljømæssige hensyn til at udvise hensyn til samfundet generelt.