Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia skal bidrage til at nå verdensmålene

En ny strategi skal sætte retningen for, hvordan Fredericia Kommune vil arbejde lokalt med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Udkastet er netop sendt i høring.

Ved årets udgang får Fredericia en ny strategi for bæredygtig udvikling, der tager udgangspunkt i flere af de 17 mål, som alle verdens lande har forpligtet sig til at arbejde for at nå. 

Strategien hedder Fredericia for Verdensmålene, og udkastet er netop sendt i høring. Borgere, virksomheder og organisationer opfordres til at kommentere indholdet.

”Lokalt har vi et kæmpe ansvar for at give en god kommune videre til kommende generationer. Og her er det en forudsætning, at vi i endnu højere grad arbejder målrettet med at sikre en bæredygtig udvikling på tværs af kommunens områder. For når vi tager ansvar lokalt, er vi med til at løse de globale udfordringer, som FN har formuleret, og som alle lande har forpligtet sig til at arbejde med”, siger borgmester Jacob Bjerregaard og uddyber:

”Fx at vi giver gode rammer for at leve et sundt og langt liv, at vi passer på vores klima, natur og vandmiljø, og at alle børn uanset baggrund får de samme muligheder for at opfylde deres potentialer. Nu ligger der et udkast klar, som vi rigtig gerne vil have kommentarer til. Vi håber, at borgere såvel som virksomheder og organisationer vil bruge høringsprocessen aktivt og bidrage til, at vi får skabt en endnu mere bæredygtig kommune”, siger Jacob Bjerregaard.

Hele kommunens strategi
Ønsket om en strategi med udgangspunkt i verdensmålene stammer fra Fredericia Byråd, der vil, at kommunen arbejder mere på tværs med bæredygtighed, end tilfældet er i dag.

Siden foråret har Fredericia Kommune arbejdet med at indsamle forslag fra både borgere, virksomheder, organisationer og kommunale medarbejdere. Bl.a. via en folkehøring, der fandt sted i april, og en workshop, der løb af stablen i juni. De mange input er nu bearbejdet og danner baggrunden for det udkast, der netop er sendt i høring. 

Det er Fredericia Byråd, der skal vedtage strategien. Høringsprocessen løber frem til den 24. oktober. Her har alle mulighed for at bidrage med høringssvar, der indgår i det videre arbejde med at formulere den færdige strategi, som byrådet skal tage stilling til inden årets udgang. 

Her kan du læse udkastet til Fredericia for Verdensmålene og indsende dit høringssvar.  

Når strategien vedtages, bliver alle de mange konkrete forslag fra idéfasen offentliggjort. Forslagene udgør et inspirationskatalog til kommende initiativer i Fredericia Kommune.