Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia skubber gang i cirkulært byggeri

Små- og mellemstore håndværkervirksomheder i Fredericia inviteres til møde, der skal skubbe gang i det cirkulære byggeri i kommunen

Cirkulært byggeri er det nye sort inden for bygge- og anlægsbranchen. Mere konkret går det ud på at omdanne affald fra byggeri til en 100 % ny ressource. En omstilling, der involverer alle i branchen. I Fredericia Kommune kickstarter det cirkulære byggeri med en invitation til håndværkermøde, som TAKE-BACK-HUB FREDERICIA står bag.

Det er Affald & Genbrug i Fredericia Kommune og EcoFITT ApS, der har indgået partnerskabet TAKE-BACK-HUB FREDERICIA. Sammen med Armstrong Ceiling Solutions præsenterer parterne, hvordan de tænker, at de små og mellemstore håndværkervirksomheder i kommunen, kan være med til at sikre, at det, der i dag er byggeaffald, omdannes til en 100 % ny ressource.

Håndværkermødet finder sted den 6. september kl. 14:30 – 17:00 på Genbrugspladsen, Bundgårdsvej 2 i Fredericia.

Partnerskaber baner vejen for cirkulær omstilling
Partnerskabet med Armstrong Ceiling Solution, som er verdens største producent af nedhængte loftsystemer, er første skridt i den cirkulære omstilling i Fredericia Kommune.

”Med vores partner Armstrong Ceiling Solutions kan vi nu iværksætte en proces for 100 % genanvendelse af byggeaffald fra den type byggematerialer. Sættes en ny Armstrong loftsplade op, får man nu mulighed for at aflevere en gammel udtjent loftsplade til 100% genanvendelse på Armstrongs tyske genanvendelses fabrik i Münster. Dermed undgår vi fremover, at loftsplader, som ofte er fremstillet af energitungt sten- eller glasuld, lander på Fredericia Kommunes deponi eller

på forbrændingsanlæggene”, siger projektleder Gitte Lyager Ryan fra Fredericia Kommunes Affald & Genbrugsafdeling.

Armstrongs skandinaviske agent BARDON i Danmark er også begejstrede for partnerskabet, som de ser flere fordele ved – også for de lokale håndværkere.

”Håndværkerne, bygge- og nedrivningsvirksomhederne kan især se frem til en positiv effekt af partnerskabet. Uanset om de returnerer loftssystemer fra renoverings- eller nedbrydningsopgaver, så vil der være mulighed for at deltage i partnerskabet. Ud over en positiv miljøeffekt er der også kroner at hente, da man sparer både deponi- og logistikudgifter. Samtidig får man en skriftlig bekræftelse af, at loftet, som er nedtaget efter forskrifterne og dokumenteret, kommer i cirkulation til produktion af nye Cradle to Cradle certificerede produkter. Det nye og smarte er, at Armstrong har videreudviklet en gammel kendt proces for derved at kunne bruge selv konkurrenternes materiale til at producere deres nye loftssystemer af. Derfor forventer vi nu, at loftsplader fremover ikke vil blive at finde på deponi eller forbrændingsanlæg længere. Vi sikrer dermed et bedre miljø og en bedre totaløkonomi for vores lokale håndværksvirksomheder og deres kunder samt et bedre miljø i bygningen og i nærområdet”, siger en glad Ingo Walterscheid fra Armstrongs skandinaviske agent BARDON i Danmark.

Godt på vej mod grøn fremtid
I 2017 fik Fredericia Kommune tildelt 15 mio. kr. gennem Erhvervsstyrelsen og EU’s regionalfondsmidler til at gøre Fredericia Kommune grønnere. Håndværkermødet er et af kommunens mange initiativer under projekt ’Innovative SMV’er’, der skal involvere de små og mellemstore virksomheder i den grønne omstilling.

”Tiltaget er i fin tråd med byrådets ambition om, at Fredericia Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Dette mål kan vi kun nå ved at kigge på alle former for initiativer, der bidrager til at reducere kommunens energi, CO2 forbrug, og hvordan vi nedbringer affaldsmængder til deponering og forbrænding”, siger Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Dansk Affaldsforening er også begejstrede for initiativet, der er med til at fremme deres visioner for hele Danmark på området.

“Dansk Affaldsforening har med stor interesse fulgt projektets vorden, der er endnu et godt eksempel på, at kommunerne går foran for at fremme løsninger omkring den cirkulære økonomi. Endnu mere glædeligt er det, at de løsninger, som der peges på i Fredericia, er et samarbejde mellem offentlige og private aktører. Omstillingen til cirkulær økonomi er så stor en udfordring, at vi i den virkelige verden har brug for at aktivere og pulje alle gode kræfter i en fælles indsats for at forbedre miljø-, klima og ressourceeffektiviteten”, siger Jacob H. Simonsen, direktør for Dansk Affaldsforening.

Fakta
I 2017 fik Fredericia Kommune tildelt 15 mio. kr. gennem Erhvervsstyrelsen og EU’s regionalfondsmidler til at gøre Fredericia Kommune grønnere. Investeringen i bæredygtig, grøn byudvikling ligger under to projekter henholdsvist projekt Innovative SMV’er og projekt Energioptimering & affaldshåndtering. Formålet med projekterne er:

  • at udvikle og afprøve teknologier lokalt, som bidrager til et reduceret energiforbrug og CO2-udledning.
  • at små og mellemstore lokale virksomheder er med til at udvikle nye ideer og realisere og får øjnene op for potentialerne ved at udvikle cirkulære løsningsmodeller, som er med til at forbedre miljø-, klima og ressourceeffektiviteten i Fredericia Kommune.