Gummihjulslæssere og gravemaskine til deponi

Genudbud

Kort beskrevet omfatter Fredericia Kommunes udbud:

  1. indkøb af gummihjulslæsser (ca. 20 tons) og tilbagekøb af brugt gummihjulslæsser inklusive levering af midlertidig maskine i overgangsfasen indtil levering af den ny maskine,

  2. indkøb af gravemaskine (ca. 20 tons) og tilbagekøb af brugt gravemaskine til Fredericia Kommunes deponi inklusive levering af midlertidig maskine i overgangsfasen indtil levering af den ny maskine.

Begge delaftaler indeholder diverse udstyr til de forskellige maskiner.

Detaljeret beskrivelse er tilgængelig gennem dette link.

Frist for afgivelse er bud er 17. januar 2019, kl. 13.00

Feedback