Slå adgang med tegn til/fra

Høring af ny økonomimodel på skoleområdet

Byrådet har i både Budget 2020 og Budget 2021 ønsket at få et forslag til en ny økonomimodel på skoleområdet.

Der foreligger nu et forslag, som Økonomiudvalget hermed sender i offentlig høring.
Modellen er beskrevet i Økonomiudvalgets dagsorden fra den 22. februar 2021 - punkt 23 og i bilaget herunder.

Høringssvarene skal være Skole, Dagtilbud og Fritid i hænde senest den 26. marts kl. 12. Høringssvar skal sendes til bornogunge@fredericia.dk

Bilag:

Oplæg til ny økonomimodel på skoleområdet marts 2021.pdf

Bilag