Slå adgang med tegn til/fra

Hvordan skal Fredericia Kommune udvikle sig? Forslag til kommuneplan sendt i høring

Fredericia Byråd har netop godkendt forslag til en ny kommuneplan, der sætter rammerne for det gode liv og den fysiske udvikling i kommunen de næste 12 år. Nu kan du komme med forslag til planen 

Hvordan skal Fredericia udvikle sig? Mandag den 19. april vedtog Fredericia Byråd forslag til ny Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet, der skal sætte rammerne for det gode liv og den fysiske udvikling de næste 12 år. Der er flere emner og punkter, som er interessant at dykke ned i og komme med forslag til, hvilket man også har rig mulighed for. Forslag til kommuneplanen er netop sendt i otte ugers høring frem til den 30. juni 2021.

Mere lokal og bæredygtig udvikling
I Trekantområdets syv kommuner er der arbejdet med såvel grøn omstilling som FN’s verdensmål for at understøtte en bæredygtig fremtid. I den lokale udvikling af Fredericia, som også fylder mere end tidligere er der bl.a. fokus på bæredygtig udvikling med udgangspunkt i ”Klimaplan 2020” og Fredericias egen bæredygtighedsstrategi ”Fredericia for Verdensmålene” i forslaget. Særligt det hæfter formand for By- og Planudvalget Søren Larsen sig ved.

”Vi ønsker, at Fredericia skal trives på alle områder. Ved at indtænke Fredericia for Verdensmålene sikrer vi, at vi i planlægningen af vores infrastruktur og udvikling af by- og landområder peger på løsninger, der styrker bæredygtig vækst og velfærd i hele kommunen”, siger formand for By- og Planudvalget Søren Larsen og tilføjer: 

”Kommuneplanen er den mest visionære plan for udviklingen af Fredericia på plan-området. Der ligger et rigtigt flot og stort arbejde bag den.”

Søren Larsen opfordrer alle fredericianerne til at komme med input til planen.

Udvikling af attraktive boligområder og erhvervsområde
Den positive udvikling har for alvor bidt sig fast i Fredericia. Det kan mærkes på efterspørgslen på særligt byggegrunde. Emner som bosætning og særligt udlægning af nye arealer til attraktive boligområder og erhvervsområder i kommuneplanen har derfor været et stort ønske i byrådet. Blandt andet er der udlagt attraktive boligområder ved Taulov, Skærbæk, Sønderskov, Ullerup og Trelde. Ved Stakkesvang i Taulov er der i kommuneplanen udlagt et attraktivt, mindre erhvervsområde.

Fokus på biodiversitet og friluftsliv
Kommuneplanen rummer også et opdateret Grønt Danmarkskort i Fredericia. Grønt Danmarkskort skal ses som et led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder, og ved udpegningen af områder skal kommunerne sikre en sammenhæng på tværs af kommunegrænserne. Formålet er blandt andet at understøtte en positiv udvikling i biodiversitet, og der kan også være udpegede naturområder, som bidrager til andre formål som blandt andet klimatilpasning, bedre vandmiljøer eller friluftsliv. Opdateringen af Grønt Danmarkskort er sket efter anbefalinger fra det lokale naturråd.

Oversvømmelse og erosion
Mere regn og højere vandstand. Sådan er fremtidsudsigterne for klimaet. Det vil betyde flere oversvømmelser og mere erosion af kysterne. For at bevare kulturmiljøer, havudsigt, havnefronter og bybilledet er bæredygtige og klimatilpassede løsninger tænkt ind i den fremtidige planlægning og byudvikling.

Landsbyer kortlagt
Kommunens landsbyer er blevet kortlagt med afsæt i de særlige kvaliteter, der karakteriserer hver enkelt landsby. Kortlægningen giver overblik over de forskellige servicefunktioner, indbyggertal og lignende og er et arbejdsredskab i den individuelle planlægning og vedligeholdelse af landsbyerne.  

Fakta om kommuneplan

  • Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for Fredericia Kommunes fysiske udvikling de kommende 12 år. Planen handler om, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.
  • Den 3. februar 2020 satte Fredericia Byråd gang i arbejdet med en ny kommuneplanen for 2021-2033. Kommuneplanen var i offentlig høring i perioden den 24. februar til 22. marts, hvor borgere har haft mulighed for at komme med idéer og forslag – blandt andet til arealer til udlægning af kommende boligområder.
  • Kommuneplanen udvikles og ændres gennem revisioner og tillæg. Fx ved en samlet behandling af et særligt tema eller et geografisk område, eller i form af mindre ændringer i rammerne i tilknytning til en lokalplan.
  • Planen dækker hele Fredericia Kommune.

Du kan se forslag til kommuneplanen og afgive høringssvar på Fredericia Kommunes hjemmeside