Slå adgang med tegn til/fra

Information om udbetaling af engangstilskud

Her finder du information om udbetaling af engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser

For at få udbetalt tilskuddet skal du have fået udbetalt en forsørgelsesydelse i april måned 2020. Tilskuddet bliver udbetalt til din Nemkonto.

Hvis du er berettiget til tilskuddet sker det automatisk til din Nemkonto i løbet af oktober måned.

Udbetalingen sker i tilfældig rækkefølge i løbet af oktober. Vi kan derfor ikke oplyse, hvilken dato den enkelte har pengene stående på sin konto. Tilskuddet bliver udbetalt af ATP til din Nemkonto.

Engangstilskuddet er skattefrit og du skal ikke oplyse beløbet på din forskudsopgørelse. Engangstilskuddet har ikke betydning for dine ydelser fra det offentlige, fx pension, ældrecheck, boligstøtte, kontanthjælp, dagpenge osv. Det gælder også i forhold til din eventuelle ægtefælle, samlever og andre, du bor sammen med.

Læs mere om engangstilskuddet på: www.borger.dk/engangstilskud

Hvis du mener, du burde have fået engangstilskud, kan du søge om det. Ansøgningen vil være tilgængelig på www.borger.dk/engangstilskud fra den 1. november 2020.