Slå adgang med tegn til/fra

Kampen mod ensomhed styrkes

Senior- og Handicapudvalget her besluttet at styrke indsatsen mod ensomhed

I Budget 2021 blev det besluttet at oprette en fleksibel klippekortspulje på

500.000 kr. som erstatning for den tidligere klippekortsordning til borgere, der bor i egen bolig. Hvordan klippekortspuljen skal bruges bliver besluttet i samarbejde med Seniorrådet.

”Ensomhed er et alvorligt samfundsproblem, som vi alle har et ansvar for at gøre noget ved. Sammen med Seniorrådet ønsker vi at styrke den målrettede indsats omkring vores borgere, der har behov for at styrke deres sociale relationer. Vi har med klippekortspuljen mulighed for at sætte midlerne i spil som en fleksibel, behovsbestemt hjælp til vores borgere i Fredericia”, siger Cecilie Roed Schultz, næstformand i Senior- og Handicapudvalget.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Seniorrådet og Senior og Sundhed har kigget på forskellige muligheder og målgrupper, og der var enighed om, at det var vigtigt at have fokus på, at midlerne kommer flest mulige borgere til gavn, samt at målgruppen for indsatsen skal være borgere i egen bolig.

Efter en snak med ensomhedskonsulenten har Seniorrådet i samarbejde med Plejens Visitation anbefalet Senior- og Handicapudvalget, at midlerne fra klippekortspuljen dels skal bruges til at ansætte en ensomhedskonsulent mere, og dels til aktiviteter i forbindelse med ensomhedskonsulentens arbejde.

”Vi kan se, at gruppen af især ensomme ældre mænd vokser i Fredericia. Der er et behov for at understøtte endnu flere borgerne i at skabe sociale relationer, end hvad der er mulighed for med de nuværende ressourcer. Derfor har vi anbefalet, at klippekortspuljen bliver brugt på at styrke indsatsen mod ensomhed. For vi kan se, at med en ekstra indsats kan vi nå ud til rigtig mange ensomme borgere”, siger Jytte Buch, næstformand i Seniorrådet.

Senior- og Handicapudvalget besluttede på deres møde den 7. juni at følge Seniorrådets anbefaling og indstiller til byrådet, at midlerne fra den fleksible klippekortspulje bruges til at ansætte en ensomhedskonsulent i en tidsbegrænset stilling på to år samt til aktiviteter mv.