Snerydning i Fredericia

Klar til vinter?

Fredericia Kommune er ved at være klar til vinteren. Er du også?
Kong Vinter og hans hær af sne og slud kan bare komme an i Fredericia Kommune. Saltlageret er fyldt op, og vinterberedskabet i Vej & Park – Drift har de sidste par måneder været i gang med at gøre kost, plov og andet maskineri og udstyr klar, så alle kan komme mere sikkert frem. Der er også meget, du kan og ikke mindst skal gøre for at passe på dig selv og hinanden ude i vinterlandskabet.
 
På Fredericia Kommunes hjemmeside www.fredericia.dk under ”Drift og vedligehold af veje” kan du læse om, hvad kommunen gør og hvad du, som grundejer, selv skal være opmærksom på, når vejrudsigten melder med sne og frost. Som grundejer skal du nemlig sørge for at rydde fortovet ud for din ejendom – både på offentlige veje og private fællesveje.
 
Vinterberedskab får et løft 
I 2. behandling af budgetforslaget for 2019-2022 besluttede Fredericia Byråd at afsætte 600.000 kr. til at øge serviceniveauet for snerydning.
”Det betyder blandt andet, at vi udvider tidsrummet for snerydning på flere veje og særligt ved skoler”, siger Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune. Han opfordrer samtidig til, at både fodgængere, cyklister og bilister tager sig god tid og giver plads til hinanden i trafikken.
 
www.fredericia.dk kan du se, hvilke offentlige veje, der ryddes og saltes af kommunen. Flere veje er kommet med i klasse 1 og saltes derfor præventivt. Det betyder, at der saltes før, det bliver glat på alle tider af døgnet for at sikre maksimal trafiksikkerhed. Flere veje, specielt omkring skoler, er flyttet fra klasse 3 til 2 og vinterbetjenes nu alle dage til kl. 22, hvor det før kun var på hverdage indenfor normal arbejdstid.