Landzonetilladelse til lovliggørelse af værkstedsbygning, på adressen Egeskovvej 161, 7000 Fredericia.

Klagefristen udløber onsdag den 26-02-2020.

Fredericia Kommune har den 20-01-2020 meddelt landzonetilladelse efter planloven til lovliggørelse af værkstedsbygning, på ejendommen matr. nr. 69d Fredericia Kobbeljorder, beliggende på Egeskovvej 161, 7000 Fredericia.

Bilag