Slå adgang med tegn til/fra

Miljøgodkendelse af ny stald og udvidelse af dyreholdet på Bøgeskovvej 61

Klagefrist: 16. februar 2018

Fredericia Kommune meddeler den 19. januar 2018 tillæg til miljøgodkendelse til ny stald og udvidelse af dyreholdet på Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia. Tillæg til miljøgodkendelse meddeles jf. § 12 stk. 3 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016.

Tillæg til miljøgodkendelsen kan ses på Digital MiljøAdministration: https://dma.mst.dk/web/guest/vis-sag/-/sag/391352

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, senest den 15. februar 2018. Klagevejledning fremgår af tillæg til miljøgodkendelsen.

Spørgsmål kan rettes til Nina Karner på tlf. 7210 7645 eller mail nina.karner@fredericia.dk

Bilag