Slå adgang med tegn til/fra

Nedgravede affaldsbeholdere på vej i Øgaderne

Beboerne i Fredericias Øgadekvarter kan nu se frem til nye nedgravede affaldsbeholdere og hyggelige opholdszoner i deres gade. Anlægsarbejdet begynder mandag den 18. marts.

På mandag den 18. marts begynder næste etape i den omfattende områdefornyelse af Øgadekvarteret. Nu er turen kommet til Falstersgade, Kongensstræde og Bjergegade, der får stationer med nedgravede affaldsbeholdere og opholdszoner med bænke og beplantning, så gaderne bliver hyggeligere at opholde sig i.

”Øgaderne har stort potentiale for at blive et område, man har lyst til at opholde sig i frem for at være transitgader til gågaden og stranden. Vi fjerner skraldet fra gaderne, ensretter trafikken, får styr på parkeringen, og laver opholdszoner, så man kan sætte sig ned med en kop kaffe, når solen er fremme. Jeg håber, vi kommer til at se mere liv i gaden, og at både borgere og beboere bliver glade for resultatet, ” siger formand for By- og Planudvalget Steen Wrist Ørts.

Det er beboerne selv, der har været med til at bestemme, hvordan gaderne kommer til at se ud. Bl.a. har det været et ønske, at der kommer nøgler til skraldespandene, så der ikke er risiko for, at de bliver fyldt op af andre end beboerne selv.

”Vi har løbende haft en god dialog med beboerne i området, så vi sikrer, at vi får skabt nogle uderum, som de rent faktisk har lyst til at bruge. Bl.a. gør vi kvarteret grønnere. I de tre gader placerer vi 10 bænke med plantekasser omkring, og på gadehjørnerne sætter vi plantekummer, som beboerne har meldt sig til at passe og pleje. Jeg håber, de vil få stor glæde af det, så Øgaderne bliver et mere attraktivt sted at bo og bosætte sig, ” siger byplanarkitekt Susanne Aagaard fra Fredericia Kommune.

Gravearbejdet forventes at stå på frem til starten af juli. I den periode skal beboerne stille deres affald ud på gadehjørnerne på tømningsdagen, hvor det bliver hentet.

Trafikale ændringer
Trafikken i Øgadekvarteret vil være påvirket af arbejdet. Her følger tidsplanen – planen er foreløbig, fordi den kan ændre sig afhængigt vejret og andre omstændigheder, der ikke kan forudses.

  • Falstersgade: Arbejdet begynder mandag d. 18. marts og varer 3-4 uger
  • Bjergegade: Arbejdet forventes at begynde i uge 15 eller 16 og pågår i 6-7 uger
  • Kongensstræde: Arbejdet forventes at begynde i uge 21 eller 22 og varer 6-7- uger

I arbejdsperioderne vil der være lukket for gennemkørende trafik i den gade, hvor arbejdet pågår. Derudover vil der være parkeringsforbud fra kl. 6.30–18.00 på hverdage.

Læs mere om områdefornyelsen under Læs også.

Bilag