Slå adgang med tegn til/fra

Nye skraldespande og velkomstpakke på vej ud til fredericianerne

Fra 1. juli skal fredericianerne til at sortere madaffald og restaffald hver for sig. Det betyder, at alle husttande i Fredericia Kommune skal have nye to-delte affaldsbeholdere.  

Fra 1. juli skal fredericianerne til at sortere madaffald og restaffald hver for sig. Den nye ordning med madaffald gælder alle husstande i Fredericia. Alle parcel- og sommerhuse begynder den 1. juli, og til efteråret kommer turen til alle i etagebyggerier.

I de kommende uger får alle parcel- og sommerhusejere i kommunen en ny to-delt beholder, som skal tages i brug 1. juli. Sammen med beholderen modtager fredericianerne også en velkomstpakke med en sorteringsguide og information om, hvad man gør med den gamle beholder mv.

Ny ordning lever op til nationale krav

Den nye sortering kommer på baggrund af ny lovgivning inden for affaldsområdet. I mange kommuner betyder den nye lovgivning, at der sker store ændringer for borgerne. Det er ikke tilfældet i Fredericia ifølge Lise Nielson, der er næstformand i Miljø- og Teknikudvalget.

”Vi indfører den nye ordning for at leve op til de nationale krav om sortering og genanvendelse. I Fredericia sorterer vi i forvejen det grønne affald fra. Det har vi gjort i mange år. Nu skal vi blot lære, at madaffald ikke er det samme som det grønne affald”, siger Lise Nielson.

Madaffald er al det grønne affald fra køkkenet sammen med fedt, kød, mælkeprodukter og lignende. Madaffald er ikke haveaffald. Haveaffaldet skal fremover enten komposteres derhjemme eller køres på genbrugspladsen.

”Madaffaldet bruges til sidste dråbe. Først produceres biogas ud af madaffaldet, og restproduktet fra den produktion bliver til naturgødning i landbruget. Her er det meget eftertragtet, fordi det indeholder meget fosfor, der er et vigtigt næringsstof, som danske marker i stadig højere grad mangler”, forklarer Lise Nielson og fortsætter:

”Målet er at sikre en bæredygtig håndtering af vores affald, hvilket er i fin tråd med vores bæredygtighedsstrategi Fredericia for Verdensmålene”, siger Lise Nielson.

En tømning giver en køretur mindre
De to beholdere til henholdsvis grønt affald og restaffald bliver i dag tømt af to forskellige biler. De nye to-delte beholdere tømmes af en skraldebil, der er todelt – ligesom beholderen.

”Vi kommer fremover til at spare køreture og mange kilometer, som tæller positivt på miljøregnskabet og CO2-udledningen”, forklarer Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget, der dog samtidig udtrykker en lille bekymring:

”Den nye to-delte beholder bliver på i alt 240 liter fordelt på et rum med 100 liter til madaffald og 140 liter til restaffald. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at det er den størrelse, der passer til de flestes behov. Nogle borgere vil dog opleve at få mere plads, men her er det vigtigt, at vi fortsat holder fast i at sortere rigtigt. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man læser det materiale, som alle får i den kommende tid i e-boks og med den nye beholder. Her kan man blandt andet læse, hvad madaffaldet bliver til, og hvorfor det gør en forskel for miljø og klima at sortere.”

Hvad koster den nye beholder?
Der er ingen prisændring i 2021, mens taksterne for 2022 er en del af budgettet for Fredericia Kommune. Når budgettet er vedtaget, kan priserne for 2022 findes på Affald & Genbrugs hjemmeside www.affaldgenbrug-fredericia.dk

Hjælp at hente på hjemmeside og i ny app

Affald og Genbrug har lanceret en ny hjemmeside affaldgenbrug-fredericia.dk, hvor man også kan downloade den nye app Affald Fredericia. Her bliver der masser af hjælp at hente i form af en sorteringsguide, tømningskalender fra 1. juli og information om åbningstider mv. 

Om de nye beholdere 

Fra 1. juli gælder følgende:

  • Du skal sortere madaffald og restaffald hver for sig. Affaldet skal i plastikposer med knude og kommes i det rigtige rum i din nye, to-delte beholder.
  • Den nye beholder modtager du i perioden maj-juni.
  • Den nye beholder tømmes første gang mellem den 1. og 14. juli. Du får besked, når dine nuværende beholdere til restaffald og grønt affald bliver tømt for sidste gang. Derefter skal du begynde at bruge den to-delte beholder.
  • Den nye beholder skal køres frem til skel på tømmedagen. Beholderen skal stå med lukket låg og med håndtaget vendt udad, så skraldemanden nemt kan tage den med.

Læs mere på Affald og Genbrugs hjemmeside, hvor du også kan hente den nye app Affald Fredericia:  www.affaldgenbrug-fredericia.dk