Slå adgang med tegn til/fra

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplantillæg 10 - Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort, til Kommuneplan 2017-2029

Høringsfrist: 25. august 2019

Byrådet i Fredericia Kommune har den 17. juni 2019 vedtaget et forslag til Kommuneplantillæg 10 - Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort til Kommuneplan 2017-2029. 

Til og med den 25. august 2019 har du mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Derefter tager Byrådet endelig stilling. 

Du kan sende bemærkninger og indsigelser til forslaget til Fredericia Kommune, Plan & Arkitektur, Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller mail: kommunen@fredericia.dk.

Kommuneplantillæg 10 ophæver Sønderskovområdets geografiske udpegninger af bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, samt af potentiel økologisk forbindelse, økologisk forbindelse og naturområder som en del af Grønt Danmarkskort. 

Formålet med kommuneplantillæg 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort, er at forberede en kommende planlægning for et udviklingsområde ved Sønderskov. 
Udviklingsområdet er omfattet af Erhvervsstyrelsens forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen (januar 2019). Udpegningen er blandt andet gjort betinget af, at områdets udpegninger af landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort (natur) ophæves ved en kommende kommuneplanlægning. Udarbejdelse af kommuneplantillægget er dermed en af forudsætningerne for, at området kan endeligt udpeges som udviklingsområde.

Læs mere
Du kan læse mere om Kommuneplantillæg 10, retsvirkninger og miljøvurdering i høringsbrevet under "Læs også", her på siden.

Du kan kontakte Plan og Arkitektur på Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller på e-mail kommunen@fredericia.dk, hvis du har spørgsmål.