Slå adgang med tegn til/fra

Offentlig høring af Forslag til kommuneplantillæg 15 og lokalplan 371, Erhverv og hotel ved Oldenborggade

Høringsfristen er 4. februar 2020

Offentlig høring af Forslag til kommuneplantillæg 15 og lokalplan 371, Erhverv og hotel ved Oldenborggade.

Fredericia Kommune har udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg 15 og lokalplan 371, Erhverv og hotel ved Oldenborggade.

Planerne er vedtaget af Byrådet den 2. december 2019.

 

Offentlig høring
Planforslaget er offentligt bekendtgjort på Plandata den 5. december 2019 og er i høring til og med den 4. februar 2020.

Du kan finde planforslagene og se miljøscreeningen under ”Læs også” her på siden.

Du kan også se planforslagene på Rådhuset i Borgerservice samt på Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27, 7000 Fredericia.

 

Miljøvurdering
Fredericia Kommune har foretaget en screening af planforslagene og har på baggrund af denne besluttet ikke at gennemføre en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages inden 4 uger, dvs. indtil senest den 7. januar 2020.

Afgørelsen og klagevejledningen fremgår af planforslagene under afsnittet Miljøvurdering.

 

Din mulighed
Har du indsigelser, kommentarer eller ændringsforslag til planforslaget, kan de sendes via knappen ”Din kommentar” i højre side på den digitale plan eller pr. post til Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia, indtil senest den 4. februar 2020.

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Spørgsmål kan stilles til planlægger Ole Rasmussen, Plan & Arkitektur, tlf. 7210 7605, mail ole.rasmussen@fredericia.dk eller planlægger Nanette Simonsen Rytter, Plan & Arkitektur, tlf. 7210 7673, mail nanette.rytter@fredericia.dk.