Slå adgang med tegn til/fra

Offentlig høring af Forslag til lokalplan 328 - Facader og Skilte i Fredericia Bymidte

I høring til og med d. 19. august 2020

Fredericia Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan 328 – Facader og Skilte i Fredericia. Planforslaget er vedtaget af Fredericia Byråd den 22. juni 2020.

 

Offentlig høring
Planforslaget er offentligt bekendtgjort på Plandata den 24. juni 2020 og er i høring til og med den 19. august 2020.

Du kan finde planforslaget og se miljøscreeningen under ”Læs også” her på siden.

Miljøvurdering
Fredericia Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har på baggrund af denne besluttet ikke at gennemføre en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages inden 4 uger, dvs. indtil senest den 22. juli 2020.

Afgørelsen og klagevejledningen fremgår af planforslaget under afsnittet Miljøvurdering.

Din mulighed
Har du indsigelser, kommentarer eller ændringsforslag til planforslaget, kan de sendes via knappen ”Din kommentar” i højre side på den digitale plan eller pr. post til Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia, indtil senest den 18. august 2020

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Vil du vide mere?
Fra mandag d. 29. juni til og med mandag den 12. august vil der på Ryes Plads være opsat informationsmateriale om den nye lokalplan. Her kan du læse mere om lokalplanen og se et kort over bevaringsværdige bygninger (med en bevaringsværdi fra 1 til og med 4). Hvis du vil høre mere om lokalplanen kan du møde en planlægger efter aftale ved informationsmaterialet på Ryes Plads.

Aftale laves med planlægger Louise Thaysen Raun, Plan & Arkitektur, tlf. 7210 7705, e-mail: louise.raun@fredericia.dk

Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos planlægger Louise Thaysen Raun eller planlægger Hjalte Emil Dragsbæk Juliussen, Plan & Arkitektur, tlf. 2074 5780, e-mail: hjalte.juliussen@fredericia.dk.