Slå adgang med tegn til/fra

Offentlig høring af Forslag til lokalplan 372 - Blandet bolig og erhverv ved Sophie Amalies Kanal, en del af Carolinelunden

Høringsfrist: 31. juli 2020

Fredericia Kommune har udarbejdet Forslag til Lokalplan 372 - Blandet bolig og erhverv ved Sophie Amalies Kanal, en del af Carolinelunden. Lokalplanforslaget er vedtaget af Byrådet den 2. juni 2020.

Offentlig høring
Planforslaget er offentligt bekendtgjort på Plandata.dk den 4. juni 2020 og er i høring til og med den 31. juli 2020.
Du kan finde planforslaget og se miljørapporten under ”Læs også” her på siden.
Du kan også se planforslaget på Rådhuset i Borgerservice samt på Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27, 7000 Fredericia.

Miljøvurdering
Fredericia Kommune har foretaget en screening af planforslaget og på baggrund af den besluttet at gennemføre en miljøvurdering. Planforslaget ledsages derfor af en miljørapport.

Din mulighed
Har du indsigelser, kommentarer eller ændringsforslag til planforslaget, kan de sendes via knappen ”Din kommentar” i højre side på den digitale plan eller pr. post til Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia, indtil senest den 31. juli 2020.

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Spørgsmål kan stilles til:

Planlægger Michael Nielsen, Plan & Arkitektur, tlf. 20 90 67 38

Planlægger Camilla E. Freundt, Plan & Arkitektur, tlf. 41 23 16 70