Slå adgang med tegn til/fra

By- og Planudvalg anbefaler ja til Siloer på Fredericia Havn

Efter otte ugers høringsproces anbefaler flertal i udvalg lokalplan om siloer.

By- og Planudvalget behandlede tirsdag eftermiddag forslag til lokalplan, der giver Fredericia Shipping mulighed for bygge ti 35 meter høje kornsiloer på Fredericia Havn. Et flertal i udvalget besluttede at anbefale lokalplanen, som nu skal behandles på byrådsmødet den 4. september. Formand for By- og Planudvalget Steen Wrist Ørts er glad for beslutningen.

”Havnen er en vigtig del af Fredericias erhvervsliv. og det er vigtigt, at vi er med til at sikre gode vilkår, så vi kan skabe flere arbejdspladser. Samtidig skal vi sikre, at det sker på en forsvarlig måde, som tager hensyn til lokalområdet. Kommunens embedsmænd har lavet et grundigt stykke arbejde, som gør mig tryg ved at anbefale lokalplanen”, siger Steen Wrist Ørts, formand i By- og Planudvalget.

Lokalplanen har de seneste otte uger været i høring, hvor borgere, virksomheder og foreninger har haft mulighed for at komme med input. I høringsperioden har interesserede været inviteret til informationsmøde på det Bruunske Pakhus, hvor omkring 15 borgere deltog. Der var mulighed for at stille spørgsmål til lokalplanen til formandskabet i By- og Planudvalget. På mødet deltog også en brandmand fra Trekantbrand, der fortalte om sikkerheden i forbindelse med siloerne.

”Jeg synes, at vi har haft en god proces, hvor alle har fået mulighed for at komme til orde, og hvor alle input er blevet vurderet og inddraget i beslutningsgrundlaget. Vi har fået alle bekymringerne på bordet, og vi har vurderet hvert enkelt høringssvar”, siger Nicolaj Wyke, næstformand i By- og Planudvalget. 

Teknik og Miljøafdelingen i Fredericia Kommune har udover en konkret vurdering på alle høringssvar også tilknyttet en ekstern konsulent på miljødelen, herunder en vurdering af trafikpåvirkningen i lokalområdet, som forventes kun at blive påvirket marginalt i forhold til det nuværende niveau.

Lokalplanen behandles på byrådsmødet den 4. september 2017. Vedtages den i byrådet, forventer Fredericia Shipping at have opført kornsiloerne, så de er klar til høsten 2018.

Et flertal i By- og Planudvalget sendte lokalplanen videre til byrådet med en anbefaling, mens udvalgsmedlem Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti stemte i mod.