Slå adgang med tegn til/fra

Politikere: Fredericia skal have et naturråd

Miljø- og Teknikudvalget vil i højere grad inddrage lokale ildsjæle i kommunens natur- og miljøarbejde. Nyt naturråd er på vej, hvis organisationer vil være med

Politikerne i Miljø- og Teknikudvalget vil invitere grønne organisationer og erhvervslivet til møde for at afklare, om der er interesse for at etablere et naturråd i Fredericia. Ønsket er at involvere lokale interessenter i kommunens arbejde med at udvikle, formidle og beskytte naturen.

”Vi har rigtig mange lokale ildsjæle i Fredericia, der alle arbejder for at styrke de mange naturperler i vores område. Vi vil derfor undersøge muligheden for at samle kræfterne i et fælles råd, der kan komme med input og idéer til det politiske arbejde med natur og miljø. Det vil også give os bedre mulighed for at understøtte de mange lokale initiativer, der i forvejen er i fuld gang på frivillig basis, ” siger udvalgsformand Christian Bro.

Foreløbigt er det planen, at rådet skal bestå af en god repræsentation af grønne foreninger med lokalafdelinger i Fredericia, landbrugsforeninger, der repræsenterer lokale lodsejere, og politikere fra kommunens miljø- og teknikudvalg. Der lægges op til, at rådet bl.a. skal drøfte jordfordeling og sammenhængende natur, bekæmpelse af invasive arter, grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og meget andet. 

Flere kan få glæde af naturen
Naturen i og omkring Fredericia er i forvejen populær. Det bekræftede en undersøgelse i Borgerpanelet sidste år. Her svarede næsten alle af de 770 adspurgte borgere, at de bruger kommunens grønne områder, og mere end to tredjedele svarede, at de færdes i den lokale natur mindst én gang om ugen. 

Undersøgelsen viste også, at der kan være behov for at gøre en særlig indsats for aldersgruppen 18-39 år. Det er den gruppe af de adspurgte, som kender mindst til kommunens naturtilbud og i mindre grad oplever naturen som tilgængelig. 

”Undersøgelsen gav os et godt fingerpraj om, hvor der er behov for indsatser. Et naturråd og et øget samarbejde med de unge, f.eks. spejderne og Natur og Ungdom, vil kunne give os et godt indblik i, hvor vi bør lægge vores fokus med fremtidige projekter, ” siger næstformand i Miljø- og Teknikudvalget John Nyborg.

Fakta: Disse projekter er i gang i 2019
Natur & Miljø i Fredericia Kommune står hvert år for at gennemføre en række projekter, der skal beskytte naturen og gøre det let for borgerne at færdes i den. I 2019 er bl.a. disse projekter i gang:

•    Ny skiltning på Trelde Næs og i Fuglsang Skov
•    Etablering af trampesti langs Erritsø Bæk
•    Etablering af Folkeskov ved Egumvej
•    Forbedring af stierne ved Rands Fjord og i udvalgte skove
•    Udvidelse af dyrehaven i Fuglsang Skov
•    Mulighed for at booke kommunale shelterpladser i naturen
•    Etablering af nyt vådområde ved Vindmøllebæk.