Slå adgang med tegn til/fra

Problemer med pengeoverførsel på landsplan

Der er konstateret udfordringer i pengeoverførsel for et mindre antal quickudbetalinger på landsplan. KMD arbejder på at løse det.