Slå adgang med tegn til/fra

Q&A: Corona - job, løn og uddannelse?

Vi har samlet svar på en række spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig til job, A-kasse og løn i forbindelse med COVID-19. Siden vil løbende blive opdateret.

Hvordan skal du forholde dig til job, løn og a-kasse i forbindelse med COVID-19? Vores jobcenter har samlet svar på en række spørgsmål, som du kan læse her. Jobcenteret kan kontaktes mellem kl. 9.00-15.00 på tlf. 7210 3600. Hvis du ikke har en tid i forvejen, kan du booke en tid via kommunens hjemmeside: https://nemlog-in.dk/login.aspx/noeglekort

1. Spørgsmål: Skal jeg møde op til personlige samtaler på Jobcenteret?
Svar: Kun hvis dette er aftalt med din kontaktperson på jobcenteret. Samtalerne vil blive fortrinsvist blive afholdt telefonisk. Du vil blive ringet op af din kontaktperson i jobcenteret. Vær opmærksom på, at opkaldet kan komme fra et skjult nummer. Hvis du skulle have haft en bisidder med til mødet og ikke ønsker at gennemføre samtalen uden en bisidder udskyder vi naturligvis mødet til det igen er muligt at afholde det personligt. 

2. Spørgsmål: Er der ændringer i forbindelse med udbetaling af forsørgelsesydelser?
Svar: Nej. Der er ingen ændringer i udbetaling af forsørgelsesydelserne. Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejsehjælp, overgangsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og flekslønstilskud udbetales helt som sædvanligt den sidste hverdag i måneden.

3. Spørgsmål: Jeg er sendt hjem fra arbejde uden ret til løn og jeg er ikke medlem af en A-kasse, hvad gør jeg?
Svar: Du bedes ringe på telefonnummer: 72 10 70 00 og du vil blive stillet igennem til en medarbejder i vores Ydelsesafdeling som kan vejlede dig.

4. Spørgsmål: Jeg er sendt hjem fra arbejde uden ret til løn og jeg er medlem af en A-kasse, hvad gør jeg?
Svar: Du skal henvende dig i din A-kasse og melde dig ledig.

5. Spørgsmål: Hvordan afleverer jeg papirer til Jobcenteret?
Svar: I postkassen som hænger på bagvæggen ved personaleindgangen Danmarksstræde 13

6. Spørgsmål: Kan en arbejdsgiver benytte en evt. §56 aftale?
Svar: Hvis §56 er givet på baggrund af en kronisk lidelse som gør, at borger er i en særlig risikogruppe ift Corona, så kan arbejdsgiver benytte §56.

7. Spørgsmål: Hvad kan jeg som borger gøre for at undgå selv at blive smittet og for at undgå at smitten spredes?
Svar: Du kan se Sundhedstyrelsen råd på deres hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvad-kan-jeg-som-borger-goere-for-at-...

8. Spørgsmål: Hvor går jeg hen, hvis jeg gerne vil hjælpe/være frivillig i denne tid?
Svar: Røde Kors Corona Netværk er et landsdækkende Corona Netværk, hvor du kan melde dig som frivillig hjælper. Du kan tilmelde dig på følgende to måder:

9. spørgsmål: Jeg er en virksomhed, som vil sende mine medarbejdere hjem på arbejdsfordeling – hvad gør jeg?
Svar: Du ringer til 7210 7000, og du bliver stillet igennem til vores medarbejder i dagpengegruppen, som kan hjælpe dig

10. spørgsmål: Kan arbejdsgiver aflyse tilkaldevikarers vagter/skema, hvis alle andre medarbejdere på institution er sendt hjem og arbejde? Og med hvilket varsel skal vi så aflyse vagterne?
Spørgsmålet vil være reguleret i enkelte overenskomster.

Svar: For timelønnet personale omfattet af Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder gælder, at vagter kan aflyses med 4 timers varsel. Såfremt varslet ikke overholdes, har medarbejderen ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag.

I det omfang der ikke er fastsat regler for det pågældende overenskomst-område, kan timelønnede/tilkaldevikarer opsiges med dags varsel fra til-trædelsesdagen.

11. Spørgsmål: Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg er bekymret fordi en, der har været udrejst, møder op på arbejde uden forudgående hjemmekarantæne?
Svar: Du skal tage fat i din nærmeste leder i virksomheden. Vi gør opmærksom på, at virksomhederne har mulighed for at få refusion fra den første dag.