Slå adgang med tegn til/fra

Regulativ for miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder

Nye regler gælder fra den 5. december 2020

Fredericia Kommune har fået et nyt regulativ for miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder.

Regulativet fastsætter rammer for midlertidige aktiviteter, der støjer eller støver i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Bl.a. regulerer regulativet hvornår arbejderne må foregå, hvornår de skal anmeldes til kommunen, og hvornår de nærmeste naboer skal holdes orienteret. Det er muligt at søge dispensation fra vilkårene.

Regulativet blev vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2020 og træder i kraft den 5. december 2020. Regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spørgsmål kan rettes til: Natur & Miljø / Katrine Lykke Højgaard, tlf. 7210 7603 – mail: katrine.hojgaard@fredericia.dk

Regulativet kan ses herunder:

Bilag