Samarbejde skal opspore mistrivsel

Ny lokalaftale gør det muligt at opspore mistrivsel hos børn og unge

Region Syddanmark, Praktiserende Lægers Organisation Syddanmark og de syddanske kommuner har indgået fire nye lokalaftaler om en særlig indsats for sårbare borgere. Aftalerne skal være med til at styrke mulighederne for tæt koordinering og opfølgning mellem sygehus, læge og kommunalt personale. Det skal dermed sikre de bedst mulige patientforløb i hjemmet efter indlæggelse, ved akut og kronisk sygdom, der kan behandles hjemme, og sikre lindrende behandling af døende i hjemmet.

Som noget helt nyt får de praktiserende læger også mulighed for at aftale hjemmebesøg hos patienten for at lave en lægefaglig vurdering af, om de hjemlige forhold har betydning for patientens helbred og trivsel. Denne aftale skal blandt andet være med til at opspore mistrivsel hos børn og unge.

”Med den nye aftale om socialmedicinske indsatser rykker vi sammen om borgerne. Vi har nu mulighed for sammen med den praktiserende læge at planlægge forebyggende indsatser og opspore mistrivsel hos børn og unge. På den måde kan vi være med til at sikre, at vores borgere får de bedste muligheder for at få mere livskvalitet”, siger formand for Sundhedsudvalget Susanne Eilersen

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation Fredericia, Kerstin Henriksen, er også meget glad for aftalen om socialmedicinske indsatser.

”Vi læger er meget glade for denne nye aftale. Nu har vi mulighed for at opsøge de svageste og psykisk belastede borgere, som vi ved, ofte ikke selv har overskud til at tage sig af deres helbred. Vi håber at kunne nå dem bedre og give dem større mulighed for forebyggelse af sygdom”, siger Kerstin Henriksen.

Hvis lægens besøg i hjemmet giver grund til bekymringer, kan lægen tage kontakt til de kommunale og sociale myndigheder. Alle samarbejdspartnere kan modsat også tage fat i de praktiserende læger og bede lægen om at tage på besøg i hjemmet for at få en lægefaglig vurdering af, om de hjemlige forhold har betydning for borgerens samlede helbred og trivsel.