Slå adgang med tegn til/fra

Sammen om en styrket misbrugsindsats

Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget er klar med en plan for styrket forebyggelse af misbrug.

Misbrugsanalysen op til budgetforhandlingerne om Budget 2020 viste, at der er et behov for en styrket forebyggende indsats mod misbrug, og samtidigt et behov for at sikre økonomien, så Fredericia Kommunes behandlingsindsats også fremover lever op til nationale sundhedsfaglige og lovgivningsmæssige krav. På den baggrund afsatte byrådet i Budget 2020 i alt 5 mio. kr. årligt til en varig styrkelse af Fredericia Kommunes misbrugsindsats.

Dannelse af en tværgående alliance

I forbindelse med Budget 2020 blev der udtrykt et politisk ønske om at danne en tværgående alliance mod misbrug. Der har været afholdt et indledende møde med en lang række eksterne og kommunale interessenter i regi af Udsattestrategien, hvor der blev udtrykt interesse for at deltage i et handlingsnetværk mod misbrug. Det foreslås, at handlingsnetværket tildeles en ramme på 100.000 kr., som de kan formulere konkrete handlingsforslag til misbrugsforebyggelse, som skal godkendes i de politiske udvalg.

”Vi har alle en fælles interesse her, og der er ingen tvivl om, at den forebyggende indsats skal styrkes i Fredericia. Det er ikke noget, vi som kommune kan klare helt alene, men vi er helt afhængige af samarbejde med en række eksterne aktører. Jeg er særligt glad for, at foreninger og eksterne aktører får mulighed for at komme til orde og kan søge penge til gode ideer”, siger formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind.

Øget tilgængelighed af information om misbrug

En styrkelse af misbrugsindsatsen kræver også, at informationen om tiltagene bliver let tilgængelige. Her kommer U-turn også til at spille en stor rolle i formidlingen af tilbud til de unge, deres pårørende og uddannelsesinstitutionerne. Rusmiddelcenteret skal samtidigt styrke deres informationsindsats.

Et overblik over relevante hjemmesider og tilbud vil komme til at ligge på Fredericia Kommunes hjemmeside, så det bliver nemt at få et overblik over information om misbrug, den forebyggende indsats, rådgivning og behandling. Desuden foreslås det, at der tilrettelægges lokale informationskampagner målrettet unge og deres pårørende.

”Det gælder om at udskyde debuten for rygning og alkohol og dermed også stoffer, så jo bredere vi kan komme ud med vores information om misbrug og vores tilbud, jo bedre. Derfor er det vigtigt, at vi gør brug af alle de medier, som vi kan, for at få spredt informationen via. Jeg tror, at hvis vi får målrettet vores information til de unge og deres pårørende, så vil vi nå ud til mange flere med vores tilbud”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og ungdomsuddannelserne samt indsatser for pårørende

I processen har der været dialog med Fredericia Uddannelsesråd og særskilt med de lokale ungdomsuddannelser. Den foreslåede plan skal nu bane vejen for et endnu tættere samarbejde om misbrugsforebyggelse blandt vores unge.

Det foreslås, at de resterende 550.000 kr. prioriteres til en yderligere styrkelse af U-turn, og dermed en mulighed for at imødekomme ønskerne om en øget tilstedeværelse af U-turns medarbejdere på vores lokale folkeskoler og uddannelser.

”Jeg er tilfreds med, at vi nu kan imødekomme ønskerne fra ungdomsuddannelserne. Med de ekstra midler giver vi et løft af den forebyggende misbrugsindsatsen på vores lokale uddannelser og sikrer, at der kommer én entydig indgang til Fredericia Kommune og øvrige tilbud i kommunen. Det gør det lettere for vejlederne på de enkelte uddannelser at navigere i systemet, når der er én indgang, og samtidigt en kæmpe forskel at de nu kan trække på de kommunale eksperter i misbrugsforebyggelse”, siger Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget.

U-Turn er et tilbud i Fredericia Kommune, der arbejder for at forebygge misbrug blandt unge i Fredericia og indsatsen varetages af medarbejdere i Familie og Børnesundhed. U-turn er en gennemtestet model for misbrugsforebyggelse og -behandling, som leverer indsatser på tværs af hele kommunen og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. ungdomsuddannelserne.

”Jeg er for det første rigtig glad for, at der ikke er en nedre grænse i forhold til misbrugsindsatsen. På den måde har vi mulighed for allerede i folkeskolen at komme på banen med en styrket indsats, så vi kan få vores børn og unge godt videre i livet”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Misbrugsindsatsen bygger på to hovedformål

De fire udvalg besluttede på deres udvalgsmøder i januar, at prioritere de 5 mio. kr. til to hovedformål: En stabilisering af driften af behandlingsindsatsen med i alt 3,6 mio. kr. og en styrkelse af det forebyggende arbejde med særlig fokus på unge og indsatser for pårørende til i alt 1,4 mio. kr. I første omgang blev der afsat 750.000 kr. til at styrke den forebyggende misbrugsindsats. Nu skal udvalgene beslutte en prioritering af de resterende 650.000 kr. til forebyggelse.

Flere penge til den forebyggende indsats

En lang række af eksterne aktører har givet deres input til prioriteringen af midlerne, som var afsat til en yderligere styrkelse af det forebyggende arbejde og indsatserne for pårørende.

Der er kommet mange gode inputs, som nu foreslås prioriteret i en samlet pakke med følgende fokusområder:

1. Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

2. Indsatser for pårørende.

3. Øget tilgængelighed af information om misbrug.

4. Dannelse af en tværgående alliance (læger, politi, SSP, restauratører, caféejere, Udsatterådet, uddannelsesinstitutioner, apoteker, frivillige foreninger mv.)

 

FAKTA

U-turn er et tilbud i Fredericia Kommune, der arbejder for at forebygge misbrug blandt unge i Fredericia og indsatsen varetages af medarbejdere i Familie og Børnesundhed. U-turn er en gennemtestet model for misbrugsforebyggelse og -behandling, som leverer indsatser på tværs af hele kommunen og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. ungdomsuddannelserne.