Genoptræningscentret

Stor tilfredshed med GenoptræningsCentret

En brugertilfredshedsundersøgelse viser, at brugerne er godt tilfredse med GenoptræningsCentret

Hvad synes du om din genoptræning? Det er fredericianere, der er tilknyttet   Genoptræningscentret blevet spurgt om. Hen over efteråret og foråret har GenoptræningsCentret lavet en brugertilfredshedsundersøgelse for at få indsigt og viden om den generelle tilfredshed med genoptræningen i Fredericia Kommune.

”Undersøgelsen viser, at der generelt set er stor tilfredshed med vores genoptræning, og det glæder os rigtig meget i Sundhedsudvalget. Der blev sendt i alt 218 spørgeskemaer ud, og næsten alle valgte at svare på skemaet. Svarprocenten blev 94,5%, hvilket er meget flot, og det vil jeg gerne sige tak for”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 96%, af de borgere, der har svaret, er tilfredse eller meget tilfredse med genoptræningen samlet set, og at 97% var tilfredse eller meget tilfredse med informationen omkring deres træningsforløb. Dialogen mellem terapeut og borger er der også stor tilfredshed med, Her svarer 95%, at de er tilfredse eller meget tilfredse med dialogen om målsætningen for træningsforløbet.

”Generelt set er det en meget flot tilfredshedsundersøgelse, vi har fået tilbage. Men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre tingene endnu bedre. Kigger vi nærmere på tallene kan vi f.eks. gøre adgangsforholdene for vores borgerne endnu bedre. Her svarede 18%, at en lettere tilgængeligheden til træningslokalet ville have forbedret deres træningsforløb. Heldigvis er vi godt på vej til at få løst den udfordring, da GenoptræningsCentret flytter ind i sundhedshuset til september, hvor de får helt nye rammer”, fortæller Susanne Eilersen.

Fakta
Størstedelen af borgerne, der besvarede undersøgelsen oplyser, at de er folkepensionister (52%). 22% oplyser, at de er i arbejde.
Undersøgelsen blev gennemført fra 15. november 2018 til 15. februar 2019.

Feedback