Slå adgang med tegn til/fra

Strejke påvirker seniorområdet

Som du kan læse i pressemeddelelsen her, er Fredericia Kommune blevet udtaget til strejke i forbindelse med dette års overenskomstforhandlinger. Det er Dansk Sygeplejeråd, der har afgivet strejkevarsel fra og med 19. juni 2021.

Det betyder, at al sygepleje på seniorområdet, herunder hjemmeplejen og plejehjemmene, inkl. visitationen, de forebyggende hjemmebesøg, sygeplejeklinikken og akutsygeplejen er påvirket af strejken.

Som udgangspunkt må de konfliktramte sygeplejersker kun udføre arbejde, som er livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger. Alle øvrige opgaver bliver ikke udført. Modtager du sygepleje, kan konflikten derfor have betydning for dig.

Berørte borgere har fået direkte besked om, hvad det betyder for den enkelte, herunder også hvor man kan henvende sig ved behov for hjælp.

Vi vil løbende vurdere, hvilke borgere der er omfattet af vores nødberedskab, og vi vil tage direkte kontakt, når eller hvis der sker ændringer i borgerens behov.

Vi opfordrer pårørende til at hjælpe med af mindske strejkens personlige konsekvenser ved at hjælpe deres ældre og sårbare familiemedlemmer og helt konkret, så vidt det er muligt, hjælpe med opgaver som:

  • Ukomplicerede sårpleje
  • Medicin-ophældning
  • Psykisk hjælp og støtte
  • Oplæring og rådgivning

Samtidig opfordrer vi praktiserende læger og Sygehus Lillebælt til at være ekstra opmærksomme på de ældre og sårbare borgere, som får brug for de praktiserende lægers og hospitalets hjælp under strejken.

Skulle der blive indgået forlig mellem parterne, eller kommer der et indgreb fra regeringen afblæses konflikten, og vi vil hurtigst muligt tage kontakt til de berørte borgere.