Slå adgang med tegn til/fra

Tilskud til højere el- og varmeregninger

De stigende energipriser kan betyde, at borgere, som modtager offentlig forsørgelse, kan komme til at stå i en særligt vanskelig økonomisk situation, når der skal betales store el- og varmeregninger. De har nu mulighed for at søge tilskud til dokumenterede højere udgifter til el- og varme.

Reglerne for bevilling af enkeltydelse eller personligt tillæg er primært målrettet borgere i kontanthjælpssystemet og pensionister – henholdsvis folkepensionister og førtidspensionister, både efter den nye og gamle ordning.

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter den gamle ordning, skal du søge om personligt tillæg.

Hvis du er førtidspensionist efter den nye ordning, skal du søge om enkeltydelse.

Du skal være opmærksom på, at der IKKE kan søges, før du har en konkret regning eller opgørelse, da dette er dokumentation for det, der søges om hjælp til.

Du kan læse mere om, hvad varmetillæg er, og hvem der har mulighed for at søge om det her: www.borger.dk/pension-og-efterloen/tillaeg-til-folke--og-foertidspension...

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension efter den gamle ordning, kan du finde flere informationer her:www.borger.dk/pension-og-efterloen/tillaeg-til-folke--og-foertidspension...

Find mere information om, hvad du kan søge om enkeltydelse til – start din ansøgning her: www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=9ccb8530-16df-4bd8-a82a-b64ce9...

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Center i Borgerservicecentret på 7210 7000.