Slå adgang med tegn til/fra

Udkast til affaldsplan i høring

Byrådet i Fredericia Kommune har den 28. juni 2021 besluttet at sende udkast til Affaldsplan for Fredericia Kommune i høring i 8 uger

Den kommunale affaldsplan skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale strategier og mål på affaldsområdet, i den kommende 12-årige periode, med særlig fokus på de første 6 år. Affaldsplanen skal i den forbindelse baseres på arbejdet med ”Fredericia for Verdensmålene”, herunder genanvendelse og minimering af affaldsmængder, og optimal udnyttelse af ressourcerne.

Du kan se udkasett og afgive høringssvar her:

Udkast til affaldsplan for Fredericia Kommune