Slå adgang med tegn til/fra

Udvalg inviterer til borgermøde om virksomhedsservice

Social- og Beskæftigelsesudvalget fortsætter rækken af borgermøder og stiller skarpt på Jobcenterets virksomhedsservice.

Dialogen om Jobcenteret fortsætter, når der den 24. juni er borgermøde om virksomhedsservice i Fredericia Idrætscenter. Her vil der blandt andet være oplæg fra Beskæftigelsesforum, lokale virksomheder og mulighed for at deltage i paneldebatter.

”Vi havde et rigtig godt dialogmøde i Tøjhuset i januar, hvor der var mange gode input og ideer. Vi skal skabe fremtidens jobcenter i tæt samarbejde med borgere og virksomheder, og derfor er jeg glad for, at så mange har engageret sig i debatten om jobcenteret. Jeg ser frem til en spændende aften med fokus på at skabe et endnu tættere samarbejde”, siger Peder Wittendorff Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Fredericia Kommune har omkring 1.500 virksomheder, og Jobcenterets virksomhedsservice samarbejder med flere end 40 procent af dem om blandt andet rekruttering og opkvalificering. I slutningen af marts offentliggjorde Fredericia Kommunes analyseenhed en analyse med ni anbefalinger, der skal bringe Jobcenteret endnu tættere på virksomhederne.

”Vi har fået nogle gode anbefalinger fra Analyseenheden, som vi er gået i gang med at omsætte til handling. Sideløbende med det er det vigtigt, at vi har en løbende dialog med virksomhederne om deres behov og ønsker, og med de borgere der bliver matchet med et job, virksomhedspraktik eller flexjob. Jeg glæder mig til, at vi kan få nogle spændende debatter og ikke mindst nogle konkrete input til, hvordan vi kan forbedre vores samarbejde med virksomheder og borgere”, siger Søren Larsen.

 

Tid og sted

Mandag den 24. juni 2019, kl. 17.30-19.30. Dørene åbner kl. 17.00.

ADP-Loungen, Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

Der bliver budt på et let traktement undervejs. Af hensyn til forplejning er der tilmelding til mødet på jobforalle@fredericia.dk