Facaden på Jobcenteret med logo
Slå adgang med tegn til/fra

Udvalg omsætter anbefalinger på arbejdsmarkedsområdet til virkelighed

Social- og Beskæftigelsesudvalget vedtog mandag aften en plan, der skal implementere anbefalinger til jobcenteret.

Social- og Beskæftigelsesudvalget satte mandag aften gang i arbejdet med at implementere alle anbefalingerne fra de to rapporter om beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune, som blev offentliggjort i starten af oktober. Målet er at skabe en sammenhængende indsats med udgangspunkt i borgerens behov og sikre bedre kommunikation og tilgængelighed.

”Vi har en vision om at skabe fremtidens jobcenter, der møder borgerne i øjenhøjde, og som tager udgangspunkt i lige netop deres situationen. Samtidig har vi fokus på at arbejde systematisk med læring og udvikling, nedbryde siloerne og i stedet arbejde sammen på tværs af organisatoriske skel. Og vi vil i langt højere grad involvere virksomhederne i det samarbejde. Det er også vigtigt, at borgerne bliver mødt af en medarbejder, de kan få fat i, når de har brug for det, og som følger dem igennem hele forløbet. Vi tror på, at det vil frigøre en masse ressourcer hos borgerne, så de kan fokusere på at komme i arbejde. De nye tiltag er de første vigtige skridt på vejen mod at skabe et moderne jobcenter”, siger Peder W. Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Helt konkret har Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttet 15 konkrete indsatser, der er baseret på anbefalingerne i de to arbejdsmarkedsrapporter. Blandt tiltagene er systematisk analyse og læring af afgørelser fra ankestyrelsen, afskaffelse af telefontiden til fordel for mobiltelefoner, og øget fleksibilitet i mødet med borgerne, så jobcenteret i endnu højere grad møder borgerne, hvor de er.

”Med rapporterne har vi fået en grundig analyse af, hvor vi kan sætte ind. Nu sætter vi gang i arbejdet, og jeg er sikker på, at de her tiltag vil komme til at gøre en stor forskel. Det er også vigtigt for mig, at der er fokus på hele tiden at lære, evaluere og tilpasse vores indsats. Der er for mange, der har haft dårlige oplevelser i jobcenteret, og vi kommer nu til at arbejde systematisk med at lære af de oplevelser og omsætte dem til handling”, siger Søren Larsen, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Implementeringsplanen for arbejdsmarkedsområdet bliver iværksat med det samme, og indsatserne forventes færdigimplementeret i løbet af 2019. Analyseenheden offentliggjorde den 9. oktober de to rapporter ”Borgerens møde med jobcentret på Sjællandsgade” og ”Analyse af indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere”.

Analyseenhedens næste fokusområde er Virksomhedsservice, og det vil være muligt at følge arbejde på Analyseenhedens arbejde på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Rapporterne fra Analyseenheden kan læses i deres helhed her